Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.03.12

Sprawa przywrócenia nazwy ul. SOKOŁA w Sanoku

Starania rozpoczęliśmy 30 marca 2017 r.

Są poważne problemy!

 

I.

Mapka z 1920 r.

II.

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej – Nr 8 – „Samorząd Miasta Sanoka 1867-1990” –Wydane w 2008 r. przez Fundację „Archiwum Ziemi Sanockiej”.

W opracowaniu  Władysława Stachowicza: Miejska Rada Narodowa 1950-1990 – Okres stalinowski 1950-1956, na stronie 137 czytamy:

… „sesja MRN była prawie w całości poświęcona sprawom ideologicznym, choć formalnie dotyczyła tylko zmiany nazw niektórych ulic. Przypuszczać należy, że stało się to na polecenie odgórne, ale inicjatywy lokalnej też w tym nie brakowa­ło.

Propozycje zmian oficjalnie przygotowała Komisja Gospodarki Drogowej 14 kwietnia 1951 roku. Według projektu Plac św. Jana miał być nazwany Placem Pokoju, ulica Pierackiego miała od tej pory nosić nazwę Juliana Marchlewskiego, ulica Feliksa Gięli przemianowana ulicę 1 Maja, ulica Elżbiety Granowskiej - Marcelego Nowotki, Kaczkowskiego - Stanisława Staszica, Krasińskiego - Hugona Kołłątaja, Rymanowska - Marii Konopnickiej, Królowej Bony - Hanki Sawickiej, Gadomskiego -Mariana Buczka, Małeckiego - Walerego Wróblewskiego, Sokoła - Frycza-Modrzewskiego, Słuszkiewicza - Elizy Orzeszkowej, Sobieskiego - Jarosława Dąbrowskiego, Zagumna - Feliksa Dzierżyńskiego, Królowej Zofii - Mikoła­ja Kopernika, Orlicza-Dreszera - Armii Wojska Polskiego, Królewska - Romualda Traugutta, zaś ulica Lipińskiego - Proletariatu.

Do tego projektu wniosła poprawki Komisja Oświaty proponując, by ulicę Wesołą nazwać imieniem Hugona Kołłątaja, a Krasińskiego imieniem Hanki Sawickiej, ulicę królowej Bony przemianować na Podzamcze zaś ulicę Lipińskiego nazwać ulicą Wielkiego Proletariatu.

Wydawało się, że wobec politycznego namaszczenia tej inicjatywy propozycje przejdą przez aklamację. Tak się jednak nie stało za przyczyną radnej dr Marii Krilowej, która jako jedyna zaprotestowała przeciwko projektowi zmiany nazwy ulicy Lipińskiego. Dla obrony swego sta­nowiska przytoczyła życiorys Lipińskiego, a w końcu wytoczyła argument najcięższego wówczas kalibru: cytat wypowiedzi Bolesława Bieruta, że „w ruchu robotniczym kapitalizm postępowy odegrał znaczącą rolę.” To poskut­kowało i w uchwale pozostawiono ulicę Lipińskiego bez zmian. Starą nazwę zachowała także ulica Rymanowska.”

Była to Miejska Rada Narodowa, której radna Anna Iwanowa złożyła wniosek o wysłanie depeszy kondolencyjnej do amba­sadora ZSRR w Polsce o następującej treści:

Do Ambasady ZSRR w Warszawie

Tow. Sobolew

Miejska Rada Narodowa w Sanoku, w związku ze zgonem Prezesa Rady Mini­strów ZSRR i Sekretarza KC KPZR, Wodza i Nauczyciela całej postępowej ludzko­ści - Józefa Stalina, przesyła wyrazy głębokiego bólu i współczucia oraz zapewnia, że naukę Wielkiego Stalina wcielać będzie w czyn aż do zwycięstwa socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sanok, 7 marca 1953 rok – Miejska Rada Narodowa

Józef Dąbrowski: Burmistrz Sanoka (1949-1950), przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej (30.06.1950-31.12.1951).

Nazwa ulicy Jana III Sobieskiego została przywrócona, natomiast nazwa ulicy Sokoła, prostopadłej do ulicy Sobieskiego nadal oczekuje na przywrócenie.

 

III.

11 kwietnia 2019 r. – Udział delegacji „Sokoła” w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miasta w Sanoku. W czasie dyskusji na temat przywrócenia nazwy ul. SOKOŁA, głos zabrali również członkowie „Sokoła”: dh Bronisław Kielar, dh Jerzy Robel, dh. Barbara Milczanowska.

Po przedstawieniu uzasadnienia naszych starań o przywrócenie nazwy ul. SOKOŁA, odczuliśmy dobrą atmosferę, co daje nam nadzieję na pomyślne zakończenie sprawy.

Bardzo dziękujemy za pozytywne wypowiedzi i danie nam nadziei szanownym radnym: Zofii Kordeli-Boczyk, Bogusławie Małek, Łukaszowi Radożyckiemu i Adamowi Korneckiemu.

Zwracamy się więc do wszystkich, od których zależy wprowadzenie tematu na posiedzenie Rady Miasta, a są to:

Burmistrz Miasta Sanoka – Tomasz Matuszewski,

Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Romaniak,

Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych – Beata Wróbel,

Przewodnicząca Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – Wanda Kot,

Przewodniczący Klubu Radnych Łączy nas Sanok – Radosław Wituszyński,

Przewodniczący Klubu Radnych Demokraci Ziemi Sanockiej – Jakub Osika.

Zwracamy się również do wszystkich Radnych Rady Miasta Sanoka o przyjęcie naszych wyjaśnień i naszego uzasadnienia (które możemy rozszerzyć na Sesji Rady Miasta) i przyjęcie naszej prośby o przywrócenie nazwy ul. SOKOŁA.

Byłby to piękny prezent na okoliczność »130. rocznicy utworzenia sanockiego „Sokoła” (1889-2019)«.

Prosimy również Pana przewodniczącego Andrzeja Romaniaka i Państwa Radnych o zwołanie Uroczystej Sesji Rady Miasta na okoliczność uczczenia 130. rocznicy utworzenia sanockiego „Sokoła” (1889-2019), w sobotę 29 czerwca 2019 r.

Bronisław Kielar

CDN