Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2024.07.06

Przygotowujemy konkusy

Przygotowujemy konkursy na następujące tematy:

  1.  „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko – gigant wiary, prawdy i wolności”. Książka: Błog. ks. Jerzy Popiełuszko – Biografia, E. Czaczkowska.
  2. „Monte Cassino – gen. Władysław Anders – powojenna tułaczka żołnierzy 2 Korpusu Polskiego”. Książka: Szak Nadziei – N. Davies”.
  3. Romuald Traugutt.