Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.01.23

160. Rocznica Powstania Styczniowego w Sanoku

2022-01-22 – Uroczystość na Cmentarzu Centralnym prowadzona przez dh. Jolantę Smyczyńską (Stowarzysze Wychowawców „Eleusis” w Sanoku), to jeden z wieku punktów przygotowanych przez sanockie organizaje .

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Starostwa, ZHP,  WKU, MH, „Sokoła” i inni.