Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.05.03

231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA

231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA

Poczet sztandarowy: Zdzisław Skrzypczyk – chorąży, Henryk Sobolak i Marian Osękowski.

Kwiaty złożyli: Barbara Milczanowska, Bronisław Kielar, Jerzy Robel, Krzysztof Michalski, Ryszard Wydrzyński, Andrzej Budzicki – pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Poza tym wielu Sokołów wzięło udział w uroczystości.

Więcej na temat uroczystości na stronie UM Sanok: Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja « Oficjalna strona Miasta Sanoka (www.sanok.pl)

oraz UG Zagórz: https://zagorz.pl/art/720/narodowe-swieto-konstytucji-3-maja-w-zagrzu