Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.05.12

Ćwiczenia polowe PDS

Ćwiczenia polowe PDS odbyły się w piątek i w sobotę 8/9.05.2020 r.

Jak zauważył instruktor Wojciech Chrobak, długa przerwa w zajęciach przyniosła znaczne ubytki w kondycji fizycznej.

Temat zajęć: Szkoła przetrwania SERE (zespół czynności umożliwiających zdobywanie wody, żywności i bytowanie w terenie), okopywanie się, wykonanie szkicu obserwacyjnego, marsz patrolowy, prowadzenie natarcia i zasadzki. Podczas zajęć z SERE młodzież miała okazję nauczyć się patroszenia ryb (wcześniej zakupionych pstrągów na hodowli).

W trakcie zajęć przeprowadzony został marsz kwartalny mający na celu sprawdzenie kondycji fizycznej członków zespołu. Ze względu na długi okres zastoju fizycznego spowodowanego obostrzeniami, z preferowanych 20 km, marsz został skrócony do 12 km i odbył się na trasie szlaku czerwonego, a następnie żółtego do Orlego Kamienia k. Sanoka. 

Całość trasy została pokonana w szyku patrolowym.