Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.04.08

Konkurs 53 pt. „Hilary Koprowski – Wirusolog” – przeprowadzony

Konkurs 53 na temat:

„Hilary Koprowski – Wirusolog”

przeprowadziliśmy w piątek, 8.04.2022 r.

Wyniki:

SP

Szkoła

Nauczyciel-opiekun

P-ty

M-ce

Antonina Woźniczak

SP-4

mgr Edyta Szewczyk

19,50

1

Krzysztof Nabrzeźny

SP-4

mgr Edyta Szewczyk

18,00

2

Zofia Niemczyk

SP-4

mgr Edyta Szewczyk

14,00

3

 

 

 

 

 

SPP

 

 

 

 

Emilia Dyl

ZS-5

Agnieszka Jakobik

20,75

1

Julia Domalik

ZS-5

Agnieszka Jakobik

19,00

2

Dariusz Lazar

ZS-5

Agnieszka Jakobik

18,50

3

Emilia Rudzińska

ZS-2

mgr Ewa Bień

 

4

Ryszard Mastalerz

ZS-3

mgr Joanna Skarbowska-Sówka

 

5

Marcin Bułdak

ZS-2

mgr Ewa Bień

 

6


Wyniki ogłosiliśmy i we środę, 13.04.2022 r. w Domu Sokoła.
 
Zwycięzsy otrzymali: medale, dyplomy i nagrody (bony 120-I, 100-II, 80-3).
 
Gratulujemy zwycięzcom! Gratulujemy uczestnikom!
 
Dziękujemy nauczycielom-opiekunom za pomoc uczniom w przygotowaniu się do konkursu.
Dziękujemy dyrektorom szkół  za pozwolenie  na uczestnictwo w konkursie!
 
 
 
Zdjęcia: Bronisław Kielar