Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.09.24

Spotkanie Sokołów z Panem Jerzym Tomaszkiewiczem

We czwartek, 24 września 2020 r. gościliśmy w Oranżerii Pana Jerzego Tomaszkiewicza, przewodnika beskidzkiego PTTK, który opowiedział nam o wycieczkach na „Kresy” – do trójstyku obecnych granic Rumuńsko-Ukraińsko-Mołdawskiej, na górze Stróg (szczyt w Górach Czywczyńskich – Karpaty Beskidzko-Marmaroskie – wznoszący się na wysokość 1653 m n.p.m.) oraz wyświetlił nam film z tej bardzo ciekawej trasy, który został nagrany przez p. Jerzego i Jego kolegów, doświadczonych przewodników z naszego województwa.

Serdecznie dziękujemy za wykład i bardzo ciekawy film.