Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.11.04

Wieczornica pt. „Ojczyzno moja” w „Sokole”

Wieczornicę pod „skrzydłami” sanockiego „Sokoła” i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie filia w Sanoku, przygotowała dh. Barbara Milczanowska i dh. Anna Sebastiańska.

Plan:

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA „OJCZYZNO MOJA"

W DOMU SANOCKIEGO „SOKOŁA"

ZORGANIZOWANA WE CZWARTEK, 4 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 1700.

Program:

1.   Powitanie zebranych – dh Bronisław Kielar.

        2.   Krótka lekcja historii n/t odzyskania niepodległości przez Polskę – dh Zdzisław Skrzypczyk.

3.   Odtworzenie słynnego przemówienia Jana Ignacego Paderewskiego z balkonu Hotelu „Bazar", w dniu 26.12.1918 r. – dh Witold Sebastyański.

      4. Przedstawienie przez dh. Annę Sebastiańską, licealistki – Oli Błaszczak, która będzie recytować

           napisane przez siebie wiersze.

5.   Odtworzenie nagrania wierszy patriotycznych, czytanych na przemyskich Fortach w jesieni 2020 roku, przez dh. Annę Sebastiańską i dh. Barbarę Milczanowską.

6.   Czynny udział w uroczystości „Sokołów" i zaproszonych Gości (czytanie ojczystej poezji: każdy przeczyta dowolnie wybrany przez siebie utwór).

7.   Wspólne śpiewy pieśni patriotycznych.

8.   Poczęstunek.

Przygotowanie wieczornicy: dh. Barbara Milczanowska.

Kamera: Witold Sebastyański.

Oprawa muzyczna: Andrzej Robel, Janusz Kaszycki, Marian Kraczkowski.