Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.06.20

Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prałata dr. Andrzeja Skiby

Złoty Jubileusz kapłaństwa ks. prałata dr. Andrzeja Skiby,

Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka.