Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

130 lat sanockiego „Sokoła”– 1889-2019 - 3