Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Konkurs 60 pt.: „Ignacy Łukasiewicz i Jego Dzieło”