Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Konkurs 61 pt. „ Powstanie Styczniowe”