Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Konkurs 62 pt.: „Armia Krajowa 1942-1945”