Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Lwów-Gmach „Sokoła”