Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.06.07

Konkurs 31 pod hasłem: „Wiersze patriotyczne – recytacja”

Sanok, 7.06.2019 r.

Konkurs 31

pod hasłem:

„Wiersze patriotyczne – recytacja”

Wyniki:

Szkoły Podstawowe

Lp

Imię i nazwisko

Autor, tytuł

Szkoła

Opiekun-nauczyciel

M-ce

 1.  

Amelia Tomala

Artur Oppman,

Orlątko

SP w Łukowem

 

Tadeusz Nabywaniec

 

I

 1.  

Łukasz Słyszyk

Adam Mickiewicz,

Reduta Ordona

SP w Bukowsku

 

Anita Wolanin

 

II

 1.  

Anna Bar

Cyprian Kamil Norwid,

Moja piosnka (II)

SP w Trepczy

 

Joanna Lewicka

 

II

 1.  

Julia Domalik

Jadwiga Gamska–Dembińska,

Nad grobami polskimi w Katyniu (fragmenty)

SP w Łukowem

 

Tadeusz Nabywaniec

 

III

 1.  

Dominika Jankowska

Władysław Broniewski,

Ballady i romanse

SP w Łukowem

 

Tadeusz Nabywaniec

 

III

 1.  

Jakub Bańczak

Władysław Broniewski,

Ballady i romanse

SP w Porażu

Joanna Pisula

 

Wyr

 1.  

Martyna Maksym

Władysław Bełza,

Modlitwa polskiego dziewczęcia

SP-2 w Zagórzu

 

Alina Milczanowska

 

Wyr

 1.  

Michał Burczyk

Władysław Bełza,

Modlitwa za Ojczyznę

 

SP-2 w Zagórzu

 

Alina Milczanowska

 

Wyr

 1.  

Natalia Radwańska

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona -fragm.

SP w Trepczy

 

Joanna Lewicka

 

Wyr

 

 

Gimnazja i Szkoły ponadpodstawowe

Lp

Imię i nazwisko

Autor, tytuł

Szkoła

Opiekun-nauczyciel

M-ce

 

 1.  

 

Zofia Leszczyk

Lusia Ogińska, „Dzieciom polskim zamordowanym przez UPA”

Gimnazjum

w Trepczy

 

Bożenka Zarzyka

 

I

 1.  

Paulina Dąbrowska

Krzysztof Ildefons Gałczyński,

Sen żołnierza

Gimnazjum

w Tarnawie Dolnej

Anna Kruczek

 

II

 1.  

Aleksandra Łukowska

Krzysztof Kamil Baczyński,

Mazowsze

Gimnazjum

w Tarnawie Dolnej

Anna Kruczek

 

II

 1.  

Adrian Słowiak

Jędrzej Giertych,

W godzinie klęski

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

Ewa Bień

 

III

 1.  

Laura Gryziecka

Zbigniew Herbert,

Wilki

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

Agnieszka Sachajdak

 

Wyr

 1.  

Klaudia Posadzka

Kazimierz Surzyn,

Polsko

Zespół Szkół nr 2

w Sanoku

Agnieszka Sachajdak

 

Wyr

 

Komisja oceniająca recytację: mgr Małgorzata Buczek, mgr Joanna Hydzik, mgr Wiesława Józefczyk.

 

Medale (I-III), dyplomy (wszyscy) i nagrody (I-III)

zostaną wręczone w sobotę, 29 czerwca 2019 r., w czasie uroczystości jubileuszowej

130 lat sanockiego „Sokoła”,

w Klubie Górnika w Sanoku, na które zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu z opiekunami.

Wymienieni proszeni są o recytację swojego wiersza na w/w uroczystości:

Amelia Tomala, Łukasz Słyszyk, Anna Bar, Zofia Leszczyk, Paulina Dąbrowska, Aleksandra Łukowska.

Wymienieni proszeni są o potwierdzenie obecności na uroczystości i recytacji wiersza – tel. 503 319 517 lub sokol@sokolsanok.pl.

Dziękujemy uczennicom i uczniom za duży wkład pracy oraz za piękną recytację wierszy.

Dziękujemy nauczycielom za pomoc uczennicom i uczniom.

Dziękujemy dyrektorom szkół za pozwolenie na udział w naszym Konkursie.

Dziękujemy członkiniom Komisji oceniającej recytację za sprawną profesjonalną pracę.

Sokoli obecni na wysłuchaniu recytacji wierszy patriotycznych: Barbara Milczanowska, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk, Bronisław Kielar.

 

 

 

                          Komisja Konkursowa: mgr Wiesława Józefczyk, mgr Małgorzata Buczek, mgr Joanna Hydzik

 Amelia Tomala – SP w Łukowem –  https://youtu.be/b9dev8NIqtM