Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.01.25

Przysięga PDS i Sokoli „Opłatek”

25.01.2020 r.

Sprawozdanie

Przysięga Druhen i Druhów PDS i „Opłatek”

Program:


 1. wprowadzenie Sztandaru
 2. wprowadzenie PDS
 3. Hymn Sokoli
 4. przysięga
 5. powitanie
 6. wręczenie odznaczeń
 7. modlitwa i opłatek
 8. wspólne zdjęcie
 9. obiad
 10. wystąpienia okolicznościowe
 11. bieżące tematy „Sokoła” - dyskusja
 12. kolędy

Hymn Sokoli:

Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat,

na nowe on życia koleje,

z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad;

i duch i ciało w nim mdleje.

Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył! – bis

W niemocy senności i ciało i duch

na próżno się dźwiga i łamie.

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,

gdzie wola silne ma ramię.

           Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat,

           niech skrzydła sokole od młodych ma lat!

Więc razem ochoczo w daleki ten lot

sposobić nam skrzydła i ducha.
Nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot,
gdy woli siła posłucha.
         Hej, bracia Sokoły, dodajmy mu sił,
         by ruchu zapragnął, by powstał i żył.

 

Do przysięgi przystąpiło 5 Druhen i 3 Druhów, członków Polowej Drużyny Sokolej.

Instruktorem PDS jest obecnie st. sierż. JS Wojciech Chrobak.

 

Rota przysięgi

Członka Polowej Drużyny Sokolej w Sanoku

(składana na ręce prezesa)

 

„Ja [Imię i Nazwisko] wstępując w szeregi Polowej Drużyny Sokolej,

w obliczu Boga Wszechmogącego i Braci Sokolej,

przysięgam służyć wiernie Bogu

i Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej,

stać na straży Jej honoru, tradycji i wiary.

Przysięgam przestrzegać Przykazań Sokolich,

być posłusznym zwierzchnikom,

przyjęte obowiązki zawsze spełniać,

a także dochować tajemnic organizacji.

Tak mi dopomóż Bóg".

 

Po przysiędze następujący Druhny i Druhowie otrzymali listy okolicznościowe:

Dh. Dh. szeregowy PDS: Amelia Pichut, Oliwia Bochnak, Weronika Jakubowicz, Maria Piecuch, Franciszek Bryndza, Michał Górecki, Jakub Sabat (SP-4) i Emil Nawój (SP-1).

Mam przyjemność potwierdzić, iż Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

w dniu 24 października 2019 r. podjął Uchwałę o przyjęciu Druhny w poczet kandydatów na członków Polowej Drużyny Sokolej.

Po odbyciu szkolenia sokolego z musztry indywidualnej i zespołowej, topografii, działań taktycznych w terenie otwartym, technik wspinaczkowych, nauki strzelectwa z broni palnej w zakresie teoretycznym i praktycznym i ogólnej znajomości regulaminu Sił Zbrojnych RP,  po złożeniu przysięgi sokolej w dniu 25 stycznia 2020 r., została Druhna członkiem PDS w stopniu szeregowego.

Życzę Druhnie owocnych działań dotyczących:

podnoszenia swojej dzielności fizycznej i duchowej, podejmowania odpowiedzialnych decyzji, a także owocnej współpracy ze wszystkimi członkami „Sokoła”.

Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

                                             Czołem!

 

Słowo po przysiędze wygłosił do nowo zaprzysiężonych dh prezes Bronisław Kielar

Kochani: Druhny i Druhowie!

Przed chwilą uroczyście złożyliście przysięgę, która jest aktem ślubowania, jest zobowiązaniem Druhów wobec „Sokoła” i Ojczyzny.  Stanowi również źródło siły moralnej Druhów.

Złożyliście przysięgę przed tak zacnym audytorium.

Pamiętajcie, że słuchali Was najwyżsi dostojnicy sanockiego kościoła,

przedstawiciele najwyższych władz samorządowych,

Honorowi Obywatele K.W.M Sanoka, oraz wiele innych osobistości.

Jeżeli kiedyś będziecie wahać się co z sobą zrobić, w którą stronę iść, 

wtedy przypomnicie sobie Waszą przysięgę.

Pamiętajcie również drogę dojścia do przysięgi:

najpierw podjęliście decyzję, że trzeba iść do „Sokoła”,                          

następnie trzeba było zostawić zajęcia domowe,                               

zrezygnować z wielu innych zajęć i wybrać się na zajęcia PDS.

Różne ćwiczenia odbywaliście w Domu Sokoła,                               

na siłowni II LO, byliście na ściance wspinaczkowej ZHP,

na strzelnicy, uczestniczyliście także w ćwiczeniach polowych.

Pokonaliście wiele trudności, osiągnęliście następny etap życiowy,

staliście się bardziej dojrzałymi, lepszymi ludźmi.

Przed Wami następne wyzwania, następne zadania.

Życzę Wam sukcesów w pokonywaniu kolejnych etapów życiowych!

 

Zapraszam Was Druhny i Druhowie do wspólnego, świątecznego stołu.

 

Część „Opłatkowa”

Szanowni Państwo!

Spotykamy się w tak zacnym gronie, przy stole z opłatkiem wigilijnym, aby rozliczyć się z rokiem ubiegłym i złożyć sobie najlepsze życzenia na rozpoczynający się rok 2020.

Rok 2019 był dla nas rokiem jubileuszu 130-lecia utworzenia naszego Gniazda.

Rok 2020 to również bardzo ważne rocznice:

 • 100 rocznica urodzin największego Polaka św. Jana Pawła II,
 • 100 rocznica BITWY WARSZAWSKIEJ – Cudu nad Wisłą,
 • 40 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.

 

W imieniu Zarządu „Sokoła”, witam serdecznie przybyłych Gości

oraz Druhny i Druhów Sokołów.

ks. prałat dr Andrzej Skiba

Honorowy Obywatel K.W.M. Sanoka

ks. prałat Feliks Kwaśny

Honorowy Obywatel K.W.M. Sanoka

ks. dziekan dr Roman Froń

Proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego

dh dr Piotr Uruski

Poseł RP

Stanisław Chęć

Starosta Sanocki

dh Andrzej Chrobak

Radny, członek Zarządu RP

Andrzej Romaniak

Radny, Przewodniczący RM

dr Zofia Kordela-Borczyk

Radna, wiceprzewodnicząca RM

dh Adam Kornecki

Radny RM

Grzegorz Kornecki

Wiceburmistrz Miasta Sanoka

hm. Krystyna Chowaniec

Hufiec ZHP – Honorowy Obywatel K.W.M. Sanoka

hm. Jerzy Kwaśniewicz

Hufiec ZHP

Maria Matuła

Notariusz

Beata Wójtowicz

Dyr. SP-4 w Sanoku

Emilia Wituszyńska

Redaktor naczelna Tygodnika Sanockiego

Joanna Hydzik

Przyjaciel „Sokoła”

Małgorzata Buczek

Przyjaciel „Sokoła”

Anna Dalska-Kindlarska

Przyjaciel „Sokoła”

Jan Nebesio

Przyjaciel „Sokoła”

Wojciech Petryk

Towarzystwo dla Bykowiec

prof. dr hab. Robert Lipelt

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka

Kazimierz Augustyn

Przyjaciel „Sokoła”

dh. Martyna Daszyk

Wiceprezes TG „Sokół” w Strachocinie

dh. Halina Romerowicz

TG „Sokół” w Strachocinie

dh Radosław Cecuła

TG „Sokół” w Strachocinie

dh Wojciech Chrobak

st. sierż. JS, Instruktor PDS

 

Witam również Szanowne Druhny i Szanownych Druhów Sokołów,

w tym Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

 

W następnym punkcie wręczono odznaczenia dla osób zasłużonych dla sanockiego „Sokoła”.

Kapituła HONOROWEJ ODZNAKI „SOKÓŁ” SANOK,

na wniosek Zarządu, przyznała:

Brązową Odznakę dla: dh. Urszuli Pawłowskiej (25),

Srebrne Odznaki dla:

dr Zofii Kordeli-Borczyk (17),

dh. Adama Korneckiego (18),

prof. dr. hab. Roberta Lipelta (19),

mgr. inż. Wojciecha Petryka (21).

 

Spotkała nas miła niespodzianka ze strony Hufca ZHP w Sanoku im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

Rozkazem Komendanta Hufca ZHP Ziemi Sanockiej L10/2019 z dnia 23.09.2019 r. została nadana Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Sanoku HONOROWA ZŁOTA ODZNAKA „Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej Nr 073.

Podpisali: Sekretarz Kapituły, hm. Zbigniew Osękowski, Przewodniczący Kapituły, hm. Jerzy Kwaśniewicz, Komendantka Hufca, hm. Krystyna Chowaniec.

Odznaczenie na ręce prezesa sanockiego „Sokoła” wręczyli: hm. Krystyna Chowaniec, hm. Jerzy Kwaśniewicz.

Serdecznie dziękujemy!

 

Następnie przeszliśmy do drugiej części spotkania.

Po modlitwie, którą poprowadził ks. prałat dr. Andrzej Skiba połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie najlepsze życzenia.

 

Przypomnienie prac wykonanych w 2019 r. w dużym skrócie.

Szanowni Państwo, rok 2019 przepracowaliśmy uczciwie i zrealizowaliśmy kilka tematów, które chciałbym pokrótce przedstawić:

 • rok temu spotkaliśmy się również w Klubie Górnika na „Spotkaniu Opłatkowym”,
 • 9.02.2019 r. na Sali ILO przeprowadziliśmy IV. Noworoczny Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar „Sokoła”, dla dzieci do lat 16.

Turniej przygotowali: dh Andrzej Chrobak, radny RP i Łukasz Radożycki, radny RM,

 • 18.05.2019 r. na Stadionie „Wierchy” w Sanoku, przeprowadziliśmy

„Sokole Zawody w Trójboju Obronnym” zorganizowane ku pamięci pobytu kpt. Józefa Hallera w Sanoku we wrześniu 1914 r.

Uczestnicy: Międzybródź Bialski, Rymanów, Mielec i drużyny z Sanoka,

 • w czerwcu zorganizowaliśmy uroczystość jubileuszową z okazji 130-lecia naszego „Sokoła”, z mszą św. orkiestrą, przy udziale wielu Gniazd sokolich,
 • przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy 4 następujące konkursy:
 1. Wojciech Korfanty – Bojownik o Polskość Śląska”,
 2. »Historia sanockiego „Sokoła” 1889-2019«,
 3. Wiersze patriotyczne – recytacja”,
 4. Wincenty Witos – polityk i 3 krotny premier".

Konkursy przygotowali: dh. Zdzisław Skrzypczyk, Andrzej Chrobak, Bronisław Kielar,  

 • 18 lipca 2019 r. odwiedziła nas  w Domu Sokoła Pani redaktor Anna Fastnacht-Stupnicka z Wrocławia, córka Adama Fastnachta, wnuczka Władysława Fastnachta.

Dh Władysław Fastnacht był członkiem sanockiego „Sokoła” od 1920 r., a w czasie likwidacji sanockiego „Sokoła” w 1949 r. pełnił obowiązki prezesa.

Brat Władysława, Edward Fastnacht był prezesem „Sokoła” w Brodach do 1934 r.,

 • w gablotach zewnętrznych prezentujemy wystawę pt. 130-lat sanockiego „Sokoła”,
 • dh Krystian Kurzydło uczestniczył jako zawodnik w 6. biegach długodystansowych,
 • dh Marka Perschke prowadził przez cały sezon, w SP-3 Sanocką Otwartą Ligę Tenisa Stołowego „Sokoła”. W 35 turniejach brało udział 22 zawodników. Zwycięzcy to: 1. Zygmunt Wójcik, 2. Paweł Motyka, 3. Marek Serwiński,
 • Polową Drużynę Sokolą do czerwca 2019 r. dowodził dh Paweł Stach, kontynuowała zajęcia raz w tygodniu, we czwartki, w czasie 2 h/tyg., z instruktorami: Wacławem Borowym i Pawłem Stefańskim. Po zakończeniu roku szkolnego, w drużynie zostało 5 członków. 

Od października 2019 r. przybyło 10 członków, którzy uczęszczają na ćwiczenia prowadzone w piątek o godz. 1700. PDS prowadzi instruktor st. sierż. JS im. J. Piłsudskiego Wojciech Chrobak.

 • Członkowie PDS wzięli udział w V Ogólnopolskich Zawodach w  Dwuboju Obronnym Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, które zorganizował PTG „Sokół” w Rymanowie w dniu 23.11.2019 r.
 • Prowadziliśmy w tym roku następujące zawody wewnętrzne Sokołów:

strzelanie laserem z pozycji: stojąc, klęcząc, leżąc,

dwubój: strzelanie laserem + wyciskanie leżąc,

turniej badmintona,

 • Uczestniczyliśmy w uroczystościach rocznicowych np.:

10 września, w 80. rocznicę potyczki w Bykowcach, 3 Maja,

11 Listopada, 125-lecia „Sokoła” zakopiańskiego, 125-lecia „Sokoła” pilzneńskiego i wielu innych.

 • powiesiliśmy tablicę upamiętniającą 130. rocznicę utworzenia sanockiego „Sokoła”, na której umieściliśmy nazwiska zasłużonych działaczy dla sanockiego „Sokoła” i dla Sanoka.
 • wydaliśmy książkę pt.: „130-lecie sanockiego „Sokoła”,
 • 29 lipca 2019 r. Rada Miasta z przewodniczącym Andrzejem Romaniakiem przywróciła Sanokowi nazwę ul. SOKOŁA. Burmistrzem był wówczas Tomasz Matuszewski.
 • systematycznie prowadzimy różne prace remontowe: malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, remonty instalacji i bieżące prace porządkowe,
 • Dochody na naszą działalność czerpiemy z wynajmu nieruchomości: dwóch parkingów, Sali głównej w Domu Sokoła i Kiosku.

Dziękuję Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Honorowemu i wszystkim Druhnom i Druhom za dobry jubileuszowy rok 2029.

Dziękuję również wszystkim tym, którzy bezinteresownie wspierali naszą działalność.

 

Przywrócenie nazwy ulicy SOKOŁA

Nazwę ul. SOKOŁA Rada Miasta Sanoka nadała jeszcze w czasie zaborów w 1904 r.

Doceniono przez to działalność Towarzystwa propagującego rozwój fizyczny, który w połączeniu z rozwojem umysłu tworzył człowieka w pełni ukształtowanego, potrzebnego do walki o niepodległość naszej Ojczyzny.

„Sokół” rozwiązano formalnie w 1949 r., a już w 1951 r. zmieniono nazwę ul. SOKOŁA na MODRZEWSKIEGO.

Starania o przywrócenie nazwy czyniliśmy od 2017 r. i Rada Miasta  z przewodniczącym Zbigniewem Daszykiem oddaliła naszą prośbę. Burmistrzem był wtedy Tadeusz Pióro.

Nowa Rada Miasta z przewodniczącym Andrzejem Romaniakiem przywróciła Sanokowi nazwę ul. SOKOŁA w dniu 29 lipca 2019 r. Burmistrzem był wówczas Tomasz Matuszewski.

 

Cel działalności „Sokoła”

Celem utworzenia w 1889 r sanockiego „Sokoła” było przygotowanie Polaków do walki o niepodległość.

Polegało to na organizowaniu dla młodzieży ćwiczeń gimnastycznych, zawodów, odczytów, zlotów, na których głoszono idee niepodległościowe.

Po odzyskaniu niepodległości niektórym wydawało się, że jak cel został osiągnięty, to „Sokół” powinien się rozwiązać.

Okazało się jednak po I wojnie, że przed II Rzeczpospolitą, a także przed „Sokołem” stoją również ważne zadania, a mianowicie utrzymanie niepodległości, połączenie trzech różnych organizmów w jedną całość, a w Sanoku pomoc w organizowaniu infrastruktury miejskiej.

Okres II wojny był bardzo trudnym dla Polski i dla Sanoka. Wielu mieszkańców Sanoka zginęła w czasie wojny, Dom Sokoła służył Niemcom, a o działalności nie mogło być mowy.

Po wojnie Sokoli zebrali się, przejęli budynek i rozpoczęli działalność, jednak władze PRL zabroniły działalności „Sokoła” w całej Polsce, już w innych granicach.

Po przewrocie ustrojowym w 1989 r. znów odzyskaliśmy suwerenność i rozpoczęliśmy reaktywowanie Towarzystwa. Sanockie Gniazdo reaktywowaliśmy w 2004 r i działamy z malutkimi sukcesami do dzisiaj.

Czy dzisiaj „Sokół” jest potrzebny?

Tak, „Sokół” jest w Sanoku bardzo potrzebny ponieważ:

 • reaktywowaliśmy Towarzystwo o bardzo ciekawej historii (zabory, I wojna, odbudowa państwowości, II wojna, okres PRL i obecna), którą systematycznie odkrywamy, wyciągamy z „podziemi”, przekazujemy jako wzór dzieciom i młodzieży,
 • uratowaliśmy Dom Sokoła od zniszczenia, a możliwe, że i od sprzedaży,
 • Dom Sokoła jest SANOCKIM POMNIKIEM WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ, posiada piękną architekturę, a po zabezpieczeniu i odnowieniu elewacji, stanowi ciekawy obiekt dla turystów,
 • uporządkowany teren wokół budynku i teren byłego „Torsanu”, przynoszą nam dochody na utrzymanie DS,
 • organizujemy dla młodzieży zajęcia i zawody sportowe,
 • uświadamiamy młodzieży, że o niepodległość trzeba walczyć codziennie.

Dziękujemy wszystkim obecnym na uroczystości za miłe spotkanie!

Bronisław Kielar