Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.09.14

Sprawozdanie – Konkurs 11 – „Artyści na Torsanie”

„Artyści na Torsanie”

W niedzielę, 14 września 2014 r. od godz. 1100 do 1500 , na płycie byłego lodowiska (działka 541/4 przy ul. Mickiewicza), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku zorganizowało konkurs pt. „Artyści na Torsanie”.

Celem konkursu było:

  • odkrywanie talentów artystycznych,
  • kształtowanie uczuć patriotycznych,
  • włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

Płyta została porządnie odkurzona, a następnie zmyta przez Straż Pożarną, co było konieczne przed malowaniem.

Parking przekształciliśmy w wielką płytę rysunkową.

Nie ma już linii wyznaczających miejsca parkingowe, ale mamy obrazy.

Komisja w składzie: Arkadiusz Andrejkow, Andrzej Chrobak, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk oceniła prace i podała wyniki:

Kategorie:

- do 12 lat

I m – Justyna Piecuch – SP-4

II m – Martyna Białowąs – SP-1

III m – Kamila Białowąs – SP-1

IV m – Mikołaj Kulczycki-Gajdek – SP-1

- 13 – 17 lat

I m – Jakub Janowski – ZS-1

II m – Jakub Frydryk – ZS-3

III m – Damian Kopczyk – G-1

IV m – Dawid Grządziel –ZS-5

- 18 – 34 lat

I m – Aleksandra Smyka

I m – Arkadiusz Andrejkow

III m – Albert Pleśniak

- 35 lat i więcej

I m – Daniel Białowąs

Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, książki pt.: „125 lat sanockiego Sokoła 1889-2014”, medale wydane z okazji 125-lecia.

W kategorii do 12 lat, pierwsza trójka otrzymała bony o wartości: 50, 40, 30 zł.

W pozostałych kategoriach wartość bonów wynosiła 150, 120, 90 zł.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za piękne prace i gratulujemy zwycięzcom.

Bardzo dziękujemy również Komendantowi i Strażakom Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku za porządne zmycie płyty przed konkursem.

Pogoda nam dopisała, ale frekwencja nie za bardzo. Mamy nadzieję, że na następnym konkursie frekwencja będzie większa.

Sokoli, którzy uczestniczyli w przygotowaniu imprezy: Barbara Milczanowska, Andrzej Chrobak, Sebastian Gondek, Bronisław Kielar, Albert Pleśniak, Jerzy Robel, Paweł Sebastiański, Jerzy Skibiński, Zdzisław Skrzypczyk, Marcin Smoter, Michał Smyka, Henryk Sobolak, Ryszard Wydrzyński.

Bronisław Kielar