Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.02.25

Dh Kazimierz Augustyn (1943-2022) odszedł do Pana!

Dh Kazimierz Augustyn

odszedł do Domu Pana 20.02.2022 r.

Dh Kazimierz Augustyn urodził się 9.12.1943 r. w Kołaczycach.

Mieszkał w Sanoku i tu wraz z żoną wychowali córkę Martę i syna Bogumiła, którzy obecnie mieszkają poza Sanokiem.

Rodzinie składamy szczere wyrazy żalu i współczucia!

Dh Kazimierz pracował na różnych budowach w Polsce jako mistrz budowlany.

Bardzo interesował się historią Polski.

Przez pewien czas brał udział w sokolich spotkaniach, po czym uznał, że to mu się podoba i złożył deklarację wstąpienia do naszej organizacji.

Do „Sokoła” został przyjęty 20.05.2021 r.

Starał się brać czynny udział w naszych pracach: strzelał, grał w szachy, wyszukiwał ciekawe artykuły historyczne, recytował wybrane przez siebie wiersze, brał udział w naszych uroczystościach.

Wspierałeś dh. Kazimierzu nasze działania dotyczące podtrzymywania i rozwijania świadomości Narodowej oraz wychowania patriotycznego.

Będziemy Cię pamiętać jako dobrego druha, dobrego człowieka,

który kochał naszą piękną, umęczoną Ojczyznę.

Żegnaj Druhu!

Niech Cię Pan przyjmie do swoich zastępów!

Czołem!

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 26.02.2022 r. o godz. 1200 w Kołaczycach,

po czym urna z prochami zostanie złożona na cmentarzu w Kołaczycach.

Bronisław Kielar