Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.03.01

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uhonorowanie Żołnierzy Niezłomnych:

  •  Msza święta z pięknym kazaniem okolicznościowym wygłoszonym przez ks. dziekana dr. Romana Fronia,

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i w budynku

  • złożenie kwiatów na Rynku pod tablicą upamiętniającą zamordowanych żołnierzy niezłomnych: Władysława Kudlika, Władysława Skwarca i Henryka Książka,

  • złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą por. Łukasza Cieplińskiego