Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.05.15

Obchody 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

W dniu 14 maja br. przedstawiciele grupy turystyczno-historycznej sanockiego Gniazda wzięli udział w lubelskich obchodach 88. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, które odbyły się w kościele pobrygidkowskim i na placu Litewskim w Lublinie. Hołd Marszałkowi oddali mieszkańcy miasta, władze samorządowe, zaproszeni goście oraz żołnierze.

Członkowie Sokoła odwiedzili także Państwowe Muzeum na Majdanku, powstałe na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował na obrzeżach Lublina od października 1941 roku do lipca 1944 roku. Podczas funkcjonowania obozu w latach 1941–1944 zmarło lub zostało zamordowanych co najmniej 80 tys. więźniów różnych narodowości.