Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.07.29

Wieczór autorski Heleny Łuszcz-Rojek w „Sokole”

Pani Helena Łuszcz-Rojek, autorka wielu wierszy umieszczonych w różnych książkach wydanych wspólnie z innymi autorami, zaprezentowała nam kilkanaście wybranych wierszy.

Wieczór autorki zaproponowała i przygotowała dh. Barbara Milczanowska, w którym uczestniczyli: córka, ciocia przyjaciele i znajomi autorki, a także Sokoli.

 Przykład wiersza z Antologii grupy Oczarowani Słowem, Obrazem, Melodią pt.: „Tam, gdzie świątki rozmodlone”.

Proszę

Chryste Wszechmocny ponad wszystko,

Weź w swe ręce i prowadź świat.

Czy kończy się tu już wszystko?

Grzesznych początek końca jest?

 

Weź ze swą Matką pod rękę naród,

Wypraszaj łaski w niebie u Boga Ojca,

Może nie runie stworzony Twój trud,

Bo Tyś nas wszystkich Obrońca.

 

Daj nawrócić się zbłądzonym,

Wynagradzaj tych, co ufni są w Tobie,

Może przywrócisz ład obłąkanym,

Będą skruszeni stać przy Tobie?

 

Tyś naszą wiarą, nadzieją, miłością,

Nie odrzucamy przykazań Dekalogu.

Ty zawsze naszą jesteś podporą,

Niech świat wróci, taki sprzed lat!