Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2022.07.20

Wycieczka Sokołów na Słowację

Wycieczka Sokołów w dniu 17.07. 2022 r.

 Wyjazd 515 – przyjazd 2000.

Trasa: Sanok – Równe – Dukla – Nowy Żmigród – Krępna (cmentarz z 1 wojny) – Ożenna – Niżna Polianka –Zborów – Bardejowskie Kupele – Bardejów.

Zwiedzanie Zamku Zborów ok. 1/2 h.

Sokoli wzięli udział w unikalnym wydarzeniu, jakim był międzynarodowy turniej szachowy, odbywający się corocznie w murach Zamku w Zborowie na Słowacji.

Odbyliśmy spacer po zamku, a Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Zamku Zborowskiego prezentowała swoją działalność.

Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie przepięknego miasta Bardejów, którego historyczne centrum zostało wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO oraz spacer po uzdrowisku Bardejovské Kúpele, gdzie kąpieli zażywała sama cesarzowa Sissi.

Bardejowskie Kupele (zwiedzanie uzdrowiska).

Wzmianka o bardejowskich źródłach pochodzi z 1247 r. Kopia tego dokumentu znajduje się w Archiwum Państwowym w Bardejowie. Częstymi gośćmi oprócz miejscowych mieszczan, była polska i węgierska szlachta. Uzdrowisko odwiedzali książę Adam Czartoryski, hrabia Ignacy Potocki, cesarz Józef II.

W 1821 r. kurowała się córka cesarza Austrii Franciszka II, Maria Ludwika.

W 1821 r. na kurację zatrzymał się tutaj car Aleksander I.

W miesiącach letnich kompozytor Bela Keler od 1850 do śmierci w 1882 posiadał tu dom. Jak opisywał w 1887 r. Michał Zieleniewski książę Adam Czartoryski posiadał tu willę. Tutejszy zakład ma siedem zdrojów szczawy alkaliczno żelazistej. W lipcu 1895 r. przez 3 tygodnie przebywała tu również Elżbieta Bawarska, żona cesarza Franciszka Józefa. Była bardzo zadowolona z pobytu i kuracji: z wdzięczności ofiarowała miejscowemu proboszczowi pierścień, który do dziś eksponowany jest w ratuszu. Jej pobyt upamiętnia postawiony w 1903 r. (5 lat po śmierci Elżbiety) brązowy pomnik cesarzowej, znajdujący się

            przed domem leczniczym „Alżbeta". Na terenie uzdrowiska znajduje się również skansen.

Czas zwiedzania ok. 2-3 godziny.

Muzeum w Bardejowie.

Znajduje się tutaj ekspozycja przyrodnicza, historyczna oraz jeden z największych w Europie zbiór ikon. Muzeum posiada 700 tysięcy eksponatów.

Bazylika Św. Idziego. Mury miejskie. Rynek-kamieniczki.

Powrót do Sanoka.