Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.11.11

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Jak sanocki „Sokół” uczcił 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI?

 

Sanoccy Sokoli uczcili

100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

w następujący sposób:

 

W DNIU 1-XI. 1918 r.

GARSTKA MŁODZIEŻY OWIANA RADOSNYM

ZAPAŁEM POLSKIEGO CZYNU UTWORZYŁA w SOKOLE

POD WODZĄ KPT. FR. STOKA i NACZELNIKA SOKOŁA

M. SZAJNY PIERWSZĄ w SANOKU SIŁĘ ZBROJNĄ

DLA OBRONY WSKSZESZONEJ OJCZYZNY

KU PAMIĘCI POTOMNYCH w DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ

WYZWOLENIA POLSKI

1. Pod powyższą Tablicą, umieszczoną na ścianie frontowej Domu Sokoła, który jest SANOCKIM POMNIKIEM WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ, umieściliśmy niżej przedstawioną Tablicę, upamiętniającą Bohaterów Narodowych:

                                                                                                                                                          O niepodległość trzeba walczyć codziennie

11.11.1918 – 11.11.2018

W 100. ROCZNICĘ

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEZ POLSKĘ

CZCIMY PRZYWÓDCÓW

I BOHATERÓW NARODOWYCH:

 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,

ROMANA DMOWSKIEGO,

IGNACEGO PADEREWSKIEGO,

GENERAŁA JÓZEFA HALLERA,

GENERAŁA TADEUSZA ROZWADOWSKIEGO,

WINCENTEGO WITOSA …

                                                                      Tablicę ufundowało TG „Sokół” w Sanoku

                                                                                             11 listopada 2018 r.

2. Na frontowej ścianie Domu Sokoła umieściliśmy wystawę pt:

«1914-1918 „Sokół”, a niepodległość dla Sanoka i dla Polski»

                            1914-1918-wystawa-100-lat-cz.1.pdf

                            1914-1918-wystawa-100-lat-cz.2.pdf

 

3. Zorganizowaliśmy „XIII Bieg Sokoli-Niepodległościowy”

                       Zdjęcia „XIII Bieg Sokoli-Niepodległościowy”

 

4. Sanockie uroczystości rocznicowe:

                         100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

 

5. Odsłonięcie Tablicy upamiętniającej dh. dr. Leonarda Tarnawskiego, umieszczonej w Domu Sokoła w Przemyślu.

                       Odsłonięcie Tablicy w Przemyślu

6. Spotkanie z młodzieżą w SP-4 w Sanoku

                        Historia „Sokoła”

7. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa konkursy:

             1. 1914-1918 „Sokół”, a niepodległość dla Sanoka i dla Polski

           2. „Roman Dmowski – wielki Polak, znakomity polityk"

              Wyniki konkursów

8. Wzięliśmy udział w widowisku przygotowanym przez Gminę Sanok pt. „Im Twierdzą był każdy próg”:

                    Przejęcie Miasta Sanoka   (filmik)

9. Udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej dh. dr. Leonarda Tarnawskiego w Przemyślu

http://www.sokolsanok.pl/aktualnosc/odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dh-dr-leonarda-tarnawskiego-1

 

10. Uział w „Paradzie Niepodległości”

                        Sanocki Korowód Bohaterów Historii - 2018

 

11.  2018-11-29 – Udział członków „Sokoła” w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku w Wieczornicy pt. „100. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, w której  wystąpili: uczennice i uczniowie szkoły.

W części wystąpienia pokazano przejęcie Koszar przy ul. Mickiewicza, w dniu 1.11.2018 r. od austriackiego zaborcy (dowódcą jednostki usytuowanej w Koszarach był Ukrainiec, płk. Maksymowicz i ok. 1000 żołnierzy, w tym 600 Czechów, 300 Niemców, Ukraińców i innych) przez delegację Sanoka (dh Adam Pytel – prezes sanockiego „Sokoła”, dh dr Woj­ciech Slączka, kpt. Adam Kurka, kpt. Franciszek Stok, kpt. Eugeniusz Hoffman, dh Marian Szajna dh Feliks Giela, Adolf Bendela, dh Michał Słuszkiewicz, dh dr Karol Zaleski, dh Tomasz Rozum oraz burmistrz miasta Sanoka dr Paweł Biedka).

Dziękujemy Pani dyr. Beacie Wójtowicz, Pani  Iwonie Barszczewskiej-Menio, nauczycielce historii, która przygotowała widowisko i całemu gronu pedagogicznemu za odtwarzanie tych zapomnianych przez wiele lat ważnych wydarzeń dla Sanoka i dla Polski oraz za zaproszenie nas na w/w Wieczornicę.

Widowisko z ramienia sanockiego „Sokoła” obejrzeli druhowie: Bronisław Kielar, Jerzy Robel, Paweł Sebastiański, Marian Osękowski, Krzysztof Michalski.

 

 

Wszyskie tematy Druhny i Druhowie realizowali społecznie.

Nie korzystaliśmy z 240 milionów złotych, które Miniesterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, jak poinformował minister prof. Piotr Gliński na konferencji w dniu 15 listopada 2018 r.

Bronisław Kielar

 

Inne

Jak dawniej Sokoli świętowali odrodzenie Polski?