Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.01.12

Opłatek Sokoli – 2019

Spotkanie Opłatkowe w „Sokole”

Spotkanie Opłatkowe w „Sokole”

Program:

 1. Hymn Sokoli
 2. powitanie
 3. wręczenie odznaczeń
 4. modlitwa i opłatek
 5. wspólne zdjęcie
 6. obiad
 7. wystąpienia okolicznościowe
 8. bieżące tematy „Sokoła” - dyskusja
 9. kolędy

 

Hymn Sokoli:

Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat,

na nowe on życia koleje,

z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad;

i duch i ciało w nim mdleje.

Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił,

by ruchu zapragnął, by powstał i żył! – bis

W niemocy senności i ciało i duch

na próżno się dźwiga i łamie.

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch,

gdzie wola silne ma ramię.

Hej bracia, kto ptakiem przelecieć chce świat,

niech skrzydła sokole od młodych ma lat!

 

Po bardzo ważnym dla naszej Ojczyzny i dla „Sokoła” ubiegłym roku 2018, w którym obchodziliśmy „Jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”, spotykamy się na kolejnym „9. Sokolim Spotkaniu Opłatkowym”, w roku w którym obchodzimy 130. rocznicę utworzenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku.

Spotykamy się w tak zacnym gronie, przy uroczyście zastawionym stole, aby podziękować Panu Bogu, wszystkim naszym współpracownikom oraz Druhnom i Druhom Sokołom, za bardzo pracowity, szczęśliwy dla nas ubiegły rok.

W imieniu Zarządu „Sokoła”, witam serdecznie przybyłych Gości oraz Druhny i Druhów Sokołów.

Wspomnijmy w tym momencie odeszłą w 2018 r. na wieczną wartę, naszą szanowaną Druhnę Ludmiłę Patałę.

http://sokolsanok.pl/www/uploads/pdf/2018-02-09-L.Patala-Z.K.Patala.pdf

Wieczne odpoczywanie, racz Jej dać Panie!

Witam bardzo serdecznie:

- przewielebnych księży:

- ks. prałata Feliksa Kwaśnego,

          - ks. prałata dr. Andrzeja Skibę,

          - ks. dziekana dr. Romana Fronia,

 • dh. dr. Piotra Uruskiego, posła RP,
 • dh. radnego Andrzeja Chrobaka, członka Zarządu Powiatu,
 • p. Tomasza Matuszewskiego, Burmistrza Miasta Sanoka,
 • dh. Adama Korneckiego, radnego RM,
 • p. Mieczysława Brekiera, prezesa Związku „Sybiraków”,
 • hm. Krystynę Chowaniec, komendantkę sanockiego Hufca ZHP,
 • p. Marię Matułę, notariusz, która nam bardzo pomogła na początku działalności, której tato, Walerian Czykiel był członkiem „Sokoła”,
 • p. prof. Roberta Lipelta – PWSZ,
 • p. Małgorzatę Buczek, przyjaciółkę „Sokoła”,
 • p. Wojciecha Petryka„Towarzystwo Wsi Bykowce”, który jest współorganizatorem uroczystości rocznicowych w Bykowcach, w których uczestniczymy.
 • P. Annę Dalską-Kindlarską,
 • P. dr Monikę Brewczak, SOUL
 • pp. Aleksandrę i Macieja Haudków, Studio Haudek, którzy pomagają nam na bieżąco,
 • p. Jana Nebesio,
 • dh. por. r. Wacława Borowego, kom. JS, prowadzącego zajęcia polowe z PDS,
 • dh. Elżbietę Borowy,
 • dh. Karolinę Borowy,
 • dh. Andrzeja Pocztańskiego z JS,
 • dh. Krystynę Dżułę, prezesa TG „Sokół” w Dynowie,
 • dh. Piotra Dżułę, TG „Sokół” w Dynowie,
 • dh Marka Hyleńskiego, prezesa TG „Sokół” w Strachocinie,
 • dh. Martynę Daszyk, wiceprezesa TG „Sokół” w Strachocinie,

Przedstawię również Zarząd naszego Gniazda:

 • dh Jerzy Robel, wiceprezes,
 • dh Paweł Sebastiański, wiceprezes,
 • dh Andrzej Chrobak, sekretarz,
 • dh Jerzy Skoczyński, skarbnik,
 • dh Andrzej Budzicki, naczelnik szkolenia sokolego,
 • dh Zdzisław Skrzypczyk, członek.

Witam serdecznie naszych dh. Seniorów: dr. Stanisława Lewka, Stefana Tarapackiego, Władysława Gorączkę.

Witam serdecznie Druhny i Druhów naszego Towarzystwa, w tym członków PDS z komendantem Pawłem Stachem.

Szanowni Państwo!

Kapituła i Zarząd, przyznały Honorowe Odznaki „SOKÓŁ” SANOK dla niżej wymienionych Pań i Panów, których prosimy o podejście i ich przyjęcie.

Są to:

 1. p. Aleksandra Haudek – brązowa,
 2. dh Krystian Kurzydło – brązowa,
 3. dh. mgr Lidia Barszczowska – srebrna,
 4. p. mgr inż. Maciej Haudek – srebrna,
 5. dh mgr Andrzej Budzicki – złota.

Bardzo proszę wymienionych o przyjęcie odznaczeń.

Modlitwa

Życzenia

Wspólne zdjęcie

Wiersz

Bardzo proszę zebranych o wysłuchanie wiersza, który przysłał nam nasz dh. komandor mgr inż. Zbigniew  Koziarz z Gdyni:

DO

PRZYJACIÓŁ SOKOŁÓW

NA 100. IECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

Z daleka, znad morza, kłaniamy się Wam ja i Gdynia,

Wraz z morskim wiatrem, ślemy do Was serdeczne pozdrowienia,

Wasza baza w Sanoku, w najpiękniejszym budynku w mieście,

Ważne jest to, że działacie, trwacie i jesteście.

 

Kiedy powstawało, na wzór Lwowa, to sanockie Gniazdo Sokoli,

Cała Polska od 100 lat była w ciężkiej zaborców niewoli,

Polskie dzieci z mlekiem matki uczyły się gniewu nie miłości,

Cały Naród Polski marzył tylko o niepodległości, o wolności.

 

Pod pozorem fiz-kultury ruch zjednoczył się w Galicji,

Sokolego gniazd rozwoju, wolnościowej propozycji,

Na tę szansę czekał Naród, wreszcie przyszło co zamarzył,

Do Sokolich Gniazd ciągnęli ludzie młodzi, również starzy.

 

Tak powstała jedność myśli, również działań, nie do wiary,

Z czasem Austria, zaborczym, pozwoliła na sztandary,

Sztandar taki to rzecz święta, do sztandaru ciągną ludzie,

W walce, w boju, w pracy, także i w codziennym zwykłym trudzie.

 

W historycznej karuzeli, powojennej bolszewickiej nienawiści,

Pogrzebali znów „Sokoła”, wymazali - „wolność nigdy się nie ziści"

Lecz zaświtał nam poranek bez prusaków i bez ruskich,

Wolność w Polsce zajaśniała i nie słychać już „czastuszki".

 

Do Sztandaru, do „Sokoła", znów przybiegli ludzie dzielni,

Dać świadectwo, że wciąż trwamy i jesteśmy niepodzielni,

Gdy się młodzież garnie do nas, starym aż kraśnieją lice,

Pod Sztandarem się zbierają dziś, Sokoli, Sokolice.

 

By świadectwo dać powszechne, bądźcie dzisiaj wszyscy z nami,

Bo za Polską, za Ojczyzną dziś stoimy drużynami,

Niepodległość nam przyświeca, od zaborców też swoboda,

Wolność Polski w naszym sercu, zawsze żywa, zawsze młoda.

                                                                                  Zbigniew Koziarz

                                                                              Gdynia, 17.10.2018 r.

Bardzo dziękujemy dh. komandorowi Zbigniewowi Koziarzowi za życzenia i w/w piękny wiersz sokoli.

Dyskusja

Kolędy

Bardzo dziękujemy wszystkim Gościom za obecność na spotkaniu.

Bardzo dziękujemy Pani dr Monice Brewczak za pięknie wykonane kolędy.

Bronisław Kielar

 

2019-01-12 – Spotkanie Opłatkowe sanockiego „Sokoła”

Siedzą od lewej: 1. dh. prezes Krystyna Dżuła, TG „Sokół” w Dynowie, 2. Maria Matuła, 3. dh. prezes Bronisław Kielar, TG „Sokół” w Sanoku, 4. Tomasz Matuszewski, Burmistrz Miasta Sanok, 5. dh dr Stanisław Lewek, 6. ks. prałat dr Andrzej Skiba, 7. ks. prałat Feliks Kwaśny, 8. Mieczysław Brekier, prezes Związku Sybiraków, 9. dh Władysław Gorączko.

Stoją od lewej: 10. Anna Dalska-Kindlarska, 11. Elżbieta Borowy, 12. dh Marek Perschke, 13. dh dr Marcin Smoter, 14. Wojciech Petryk, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bykowce, 15. prof. Robert Lipelt, PWSZ, 16. Aleksandra Smyka, 17. dh Michał Smyka, 18. dh Zdzisław Skrzypczyk, 19. dh Grzegorz Grządziel. 20. Jan Nebesio, 21. dh Jerzy Skoczyński, 22. dh. Lidia Barszczowska, 23. dh Adam Kornecki, 24. dh. Barbara Milczanowska, 25. dr Monika Brewczak, SOUL, 26. dh dr Piotr Uruski, poseł RP, 27. hm. Krystyna Chowaniec, komendant Hufca ZHP w Sanoku, 28. dh Krzysztof Michalski, 29. dh Jerzy Skibiński, 30. dh Marian Osękowski, 31. Małgorzata Buczek, 32. dh. Teresa Koza, 33. dh Ryszard Wydrzyński, 34. dh Andrzej Chrobak, 35. dh Stefan Tarapacki, 36. Kazimierz Augustyn, 37. dh Henryk Sobolak, 38. dh Paweł Sebastiański, 39. dh Andrzej Pocztański, JS, 40. ks. dziekan dr Roman Froń, 41. dr Apolonia Koncewicz-Robel, 42. dh Jerzy Robel, 43. Aleksandra Haudek, 44. Maciej Haudek.

Stoją z tyłu od lewej: 45. dh. Jagoda Stach, 46. dh. Jagoda Szmyd, 47. dh Emil Nawój, 48. dh Paweł Stach, komendant PDS, 49. dh Brajan Kowal, 50. dh. Karolina Borowy, JS, 51. dh Wacław Borowy, JS, 52. dh Krystian Kurzydło, 53. dh Piotr Dżuła, 54. dh. Martyna Daszyk, 55. dh prezes Marek Hyleński, TG „Sokół” w Strachocinie, 56. dh Andrzej Budzicki, 57. dh. Urszula Pawłowska, 58. dh Paweł Szul.

Poza kadrem: 59. dh. Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, 60. dh Witold Sebastyański, fotograf, 61. dh Janusz Kaszycki, fotograf.