Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

 

CERTYFIKACJA 2021

jest wprowadzona oraz realizowana na podstawie rozkazu Komendanta Głównego

Polowych Drużyn Sokolich (PDS) z dnia 14.02.2021 r.

i ma na celu:

 
1. Sprawdzenie PDS pod względem zgrania drużyny w akcjach militarnych:

 1. marsz taktyczny,
 2. organizowanie zasadzki,
 3. zerwanie kontaktu,
 4. ewakuacja rannego z pola walki,
 5. opatrywanie rannego,
 6. rozpoznanie,
 7. łączność,
 8. musztra drużynowa,
 9. OPBMR  – (Obrona przed bronią masowego rażenia),

2. Sprawdzenie PDS pod względem zgrania drużyny w akcjach niemilitarnych:

 1. zbiórka pododdziału w akcji kryzysowej,
 2. łączność,
 3. pierwsza pomoc.

3. Sprawdzenie indywidualnie druhów PDS pod względem akcji militarnych:

 1. BLOS – (Broń, Lufa, Otoczenie, Spust – podstawowa zasada bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną),
 2. zachowanie podczas kontaktu,
 3. budowa broni etatowej,
 4. znajomość obowiązków na zajmowanym stanowisku,
 5. musztra indywidualna.

4. Sprawdzenie indywidualne dowódców PDS pod względem realizacji powierzonych im zadań.

5. Sprawdzenie indywidualne druhów PDS pod względem wiedzy o Polowych Drużynach Sokolich:

 1. czym jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”,
 2. czym jest PDS,
 3. rok założenia PDS,
 4. komendanci PDS od 1912 roku,
 5. 10 przykazań Sokolich,
 6. przysięga sokola,
 7. PDS w historii Polski.

6. Sprawdzenie indywidualne druhów PDS pod względem wiedzy o społeczeństwie:

 1. aktualne władze państwowe.

7. Sprawdzenie indywidualne druhów PDS pod względem wiedzy historycznej i patriotycznej:

 1. polskie zwycięstwa na przestrzeni wieków,
 2. wielcy Polacy,
 3. historia zrywów narodowościowych.

8. Wystawienie dokumentu-certyfikatu o jakości pododdziału:

certyfikat wystawiony przez Komendę Główną Polowych Drużyn Sokolich jest dokumentem świadczącym o wyszkoleniu na wysokim poziomie oraz umożliwia o ubieganie się o dotacje ze środków MON i branie udziału w kursach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Główną PDS.

Druhowie z certyfikowanej Polowej Drużyny Sokolej mogą również ubiegać się o zaświadczenie z Komendy Głównej PDS, które jest punktowane podczas ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.

Komendant Główny

Polowych Drużyn Sokolich w Polsce

Dh druż. Mateusz DERYLAK

 

 

Regulaminy:


2017-10-07 – Zawody w trojboju obronnym „Sokoła”

2017-09-17 – Sokole zawody strzeleckie

2017-01-19 Zawody strzeleckie

2016-12-17 Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa

2016-05-21 Ćwiczenia w Olszanicy

2016-02-18 – Ćwiczenia polowe

 

Zdjęcia:

    Galeria PDS – 1

    Galeria PDS – 2

    Galeria PDS – 3

 

2016-03-19

Strzelanie na poligonie