Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012

Legią Honorową Sokolstwa Polskiego przyznaną przez Zarząd PTG „Sokół” w Krakowie udekorowany został sztandar TG „Sokół” w Sanoku.

2012-04-14_legia_honorowa_sp_aa_400

 

2012

Honorowe Brązowe Znaki Sokoła TG „Sokół” w Sanoku przyznane przez Zarząd otrzymali wszyscy członkowie TG „Sokół” w Sanoku

oraz:

1. dh Konrad Firlej - prezes PTG „Sokół” w Krakowie,

2. dh Henryk Dziedzic – członek Zarządu PTG „Sokół” w Krakowie,

3. dh Zygmunt Pelczar - prezes TG „Sokół” w Rymanowie,

4. dh Kazimierz Cetnarski - członek Zarządu TG „Sokół” w Rymanowie.

 

5_400_06

 

2012

Honorowe Złote Znaki Sokoła TG „Sokół” w Krakowie przyznane przez Walne Zgromadzenie w 2012 r. otrzymali:

Maria Czerepaniak,

Ludmiła Patała,

Eugeniusz Czerepaniak,

Bronisław Kielar.

2012-04-14_odznaki_soko322a_s4_400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Kapituła przyznała:

Złotą Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

1. dh mgr inż. Bronisław Kielar, 2. dh Paweł Sebastiański, 3. dh mgr Andrzej Chrobak, 4. dh mgr inż. Jerzy Skoczyński, 5. dh mgr inż. Zdzisław Skrzypczyk, 6. dh mgr Damian Dziewiński, 7. dh mgr Jerzy Robel, 8. Nie odebrana, 9. dh Marian Daszyk, 10. mec. Karol Jokiel, 11. ks. dziekan dr Andrzej Skiba, 12. ks. prałat Feliks Kwaśny, 13. dh. Ludmiła Patała, 14. Nie odebrana, 15. dh. Barbara Milczanowska, 16. Jacek Dalski, 17. mgr Anna Dalska-Kindlarska, 18. dh komandor r. mgr inż. Zbigniew Koziarz, 19. dh dr Stanisław Lewek, 20. dh mgr Stefan Tarapacki, 21. prof. oś. Andrzej Smolik, 22. dh mgr Janusz Kaszycki, 23. dh mgr Andrzej Budzicki, 24. dh. prezes Piotr Harat – Międzybrodzie Bialskie.

Srebrną Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

  1. mgr Tadeusz Pióro, 2. hm. mgr Krystyna Chowaniec, 3. dh mgr por. r. Wacław Borowy, 4. dh. lic. Teresa Koza, 5. mgr inż. Maciej Haudek, 6. dh. mgr Lidia Barszczowaka, 7. dh mgr ppor. r. Henryk Sobolak, 8. dh inż. Ryszard Wydrzyński, 9. dh Marian Osękowski, 10. dh Witold Sebastyański, 11. dh prezes mgr Kazimierz Certnarski – Rymanów, 12. mgr Andrzej Romaniak, 13. hm. Jerzy Kwaśniewicz, 14. mgr Mirosław Kazimierczak, 15. nie odebrana, 16. nie odebrana, 17. dr Zofia Kordela-Borczyk,18. dh Adam Kornecki,19. prof. dr. hab. Robert Lipelt, 20. nie odebrana, 21. mgr. inż. Wojciech Petryk, 22. Łukasz Radożycki, 23. nie odebrana.

Brązową Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK

  1. mgr Maria Matuła, 2. dr Monika Brewczak, 3. Mieczysław Brekier, 4. kpt. r. Aleksander Roman, 5. mgr Andrzej Romaniak, 6. dh mgr ppor. r. Henryk Sobolak, 7. dh inż. Ryszard Wydrzyński, 8. dh Marian Osękowski, 9. dh Witold Sebastyański, 10. mgr inż. Mirosław Kielar, 11. mgr Paweł Stefański, 12. dh mgr Kazimierz Cetnarski – Rymanów, 13. dh Jerzy Skibiński, 14. dh Paweł Stach, 15. dh prezes Ludwik Lechowicz – Brzesko, 16. dh. prezes mgr Krystyna Dżuła – Dynów, 17. dh mgr Radosław Broniewski, 18. Aleksandra Haudek, 19. dh prezes Ryszard Kapała – Ropczyce, 20. dh Krystian Kurzydło, 21. nie odebrana, 22. dh Jerzy Skibiński, 23. dh. mgr Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, 24. dh mgr inż. Marek Perschke, 25. dh. Urszula Pawłowska,

Odznaki są numerowane i nie wszystkie zostały jeszcze odebrane z różnych przyczyn.

 

 

Powyższe medale otrzymują zwycięzcy zawodów i konkursów organizowanych przez TG „Sokół” w Sanoku.