Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2020.10.21

100-lecie ZTG „Sokół” w Polsce – 1920-2020

100-lecie ZTG „Sokół” w Polsce – 29.11.1920-29.11.2020

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Związki Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” działające na terenie trzech zaborów oraz na obczyźnie utworzyły Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Jednym z głównych inicjatorów połączenia związków sokolich działających na terenie trzech zaborów oraz na obczyźnie był sanoczanin dh dr Stanisław Biega (13.12.1862–19.04.1923). Z jego inicjatywy zwołany został do Warszawy na dzień 13 kwietnia 1919 r. zjazd delegatów wszystkich trzech związków.

Statut Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków w Warszawie, 29 listopada 1920 r.

Prezesem Zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce został Bernard Chrzanowski, wiceprezesami zostali Stanisław Biega i Kazimierz Czarnik. W skład Zarządu miało wejść po trzech przedstawicieli z każdej dzielnicy.

Artykuł Anny Sebastiańskiej: 1920-11-29 – 100-lecie ZTG „Sokół” w Polsce.pdf