Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku
  1. Konkursy, które przygotowujemy na 2019 r.:

                               1. Wojciech Korfanty (1873-1939) – piątek, 15 marca 2019 r. – godz. 1200 – Dom Sokoła

 2. 130. Rocznica utworzenia sanockiego „Sokoła” – piątek, 29 marca 2019 r. – godz. 1200 – Dom Sokoła

3. „Wiersze patriotyczne” – piątek, 7 czerwca 2019 r. – godz. 1000 – Dom Sokoła

4. Wincenty Witos