Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

 

 
28.06.1889 r.
sokol1Ukonstytuowanie się pierwszego stałego Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w składzie:
• dr Karol Petelenz – prezes – dyr. gimnazjum,
• dr Jan Radek – zastępca prezesa – lekarz

powiatowy,
• Roman Vetulani – sekretarz – prof. gimnazjalny,
• Stanisław Biega – sekretarz – nauczyciel gimnastyki i bibliotekarz,
• Feliks Giela – podskarbi,
• Ignacy Morawiecki – wydziałowy,
• Kazimierz Lipiński – zastępca wydziałowego,
• Ludwik Salo – zastępca wydziałowego,
• Albin Świtalski – zastępca wydziałowego,
• dr Lemer Tytus – zastępca wydziałowego,
• dr Karol Zaleski – zastępca wydziałowego.
• Józef Wilecki – zastępca wydziałowego.
 

7.11.1890 r. – po śmierci dr Jana Radeka i przeniesieniu się Karola Petelenza do Stryja, wybrano następujące władze:

• dr Karol Zaleski – prezes,

• Kornel Wieniawa –Zubrzycki – zastępca prezesa – sekretarz Rady Powiatu,

• Roman Vetulani – sekretarz – profesor gimnazjalny.

• Feliks Giela – skarbnik – aptekarz,

• Stanisław Biega – naczelnik (n.egz.)– nauczyciel, gospodarz i bibliotekarz – praktykant dyrekcji skarbu,

Wydziałowi:

• dr Edward Sumper – stały korespondent „Przewodnika gimnastycznego” – radca sądu okręgowego,

• dr Emil Kozłowski – lekarz miejski,

• dr Wojciech Ślączka – adwokat krajowy,

• Józef Słotwiński – profesor gimnazjalny,

• Jan Struszkiewicz – radca sądu obwodowego,

Zastępcy wydziałowych:

• Kazimierz Lipiński – właściciel fabryki maszyn,

• Witold Żebracki – straszy inżynier kolei państwowych.

1893 r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano:

• dr Karol Zaleski – prezes,

 

1896 r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano:

• inż. Władysław Adamczyk – wiceprezes

 

25.02.1899 r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano:

• inż. Władysław Adamczyk – prezes

 

15.03.1902 r. na Walnym Zgromadzeniu wybrano Zarząd:

• inż. Władysław Adamczyk – prezes,

• Stanisław Biega – I zastępca,

• Władysław Beksiński – II zastępca,

• Adam Pytel – sekretarz,

• Feliks Giela – skarbnik,

• Władysław Sygnarski – naczelnik – na 1 rok,

• Marian Szajna – nauczyciel gimnastyki – na 2 lata,

• Henryk Hellebrand – gospodarz,

• dr Karol Zaleski – lekarz towarzystwa,

oraz dr Paweł Biedka, Tomasz Rozum, Kazimierz Sulimierski, Leopold Biega, Karol Gerardis,