Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.06.28

Budowa Pmmnika Hallera zablokowana

Warszawa, 2021-06-28

Nowo powołany Zespół do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy ulegając presji garstki aktywistów negujących wszystko co nie od nich pochodzi, dla których pojęcia: patriotyzm, pamięć, historia nic nie znaczą postanowił opóźnić ( uniemożliwić?) realizację projektu poprzez przeprowadzanie ponownych konsultacji i konkursu.

Zespół nie wziął pod uwagę faktu, że konsultacje dotyczące umiejscowienia pomnika gen. Józefa Hallera były już przeprowadzone i w ich wyniku w Planie Rewitalizacji Placu Hallera pomnik jest uwzględniony, a konkurs był przeprowadzony przez jedynego inwestora projektu tj. Fundację Inicjatyw Patriotycznych. Wybrany projekt uzyskał pozytywne opinie Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a także Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o czym wiedział z pewnością Stołeczny Konserwator Zabytków uczestniczący w pracach Zespołu.

Czy, jeżeli konsultacje nie wypadają po myśli przeciwników upamiętnienia gen. Hallera będą one powtarzane aż do oczekiwanego przez nich skutku? Czy Stołeczny Konserwator Zabytków przekazał Zespołowi konsultowany wcześniej Plan rewitalizacji Placu Hallera?

Postaram się uzyskać odpowiedzi na te pytania , a Szanownych uczestników Komitetu budowy proszę o pomoc w nagłaśnianiu sprawy i wywierania presji.

Piotr Rzewuski

 

Generał broni Wojska Polskiego,

dh Józef Haller (1873-1960)

główny organizator i  komendant

Polowych Drużyn Sokolich (1912-1914),

błękitny generał (1918-1919),

oraz

legionista,

dowódca Frontu Północnego i członek Ścisłej Rady Wojennej w 1920 r.,

harcmistrz i przewodniczący ZHP,

prezes Komitetu PCK,

brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera,

kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.