Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.02.10

Druhna Lumiła Patała odeszła do Pana!

                                                  1932-2018

Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 12.02.2018 r.

 

Nasza druhna Ludmiła Patała z d. Ekiert odeszła do Domu Pana

Druhna Ludmiła urodziła się 1 marca 1932 r. w Haczowie.

O Haczowie ciągle wspominała, mówiła o Rodzinie, o dawnych zwyczajach, o zabytkowym, drewnianym kościele z XV w.

Po zdaniu matury związała się na zawsze z Sanokiem i z mężem Kazimierzem, a także z Zakładem Ceramiki Budowlanej, gdzie przepracowała kilkadziesiąt lat jako kierownik obrotu materiałami budowlanymi.

W Ogrodzie Państwa Patałów, „Pod strzechą” odbywały się spotkania ciekawych ludzi. Tam właśnie Pani Teresa Dalska ujawniła w 1999 r., że od kilkudziesięciu lat ukrywa sztandar sokoli. Od tego momentu zaczęły się starania dotyczące reaktywowania sanockiego „Sokoła”.

Państwo Ludmiła i Zbigniew Kazimierz Patałowie użyczyli Sokołom reaktywującym Towarzystwo, adresu swojego mieszkania, aby można było dokonać rejestracji „Sokoła”.

Zbieraliśmy się tam przy Białogórskiej z przedwojennymi Sokołami, oraz z innymi dobrymi ludźmi, co doprowadziło do reaktywowania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w dniu 11 lipca 2004 r. 

Druhna Ludmiła pełniła funkcję wiceprezesa „Sokoła” od 2005 r. do 2008 r. oraz członka Zarządu od 2008 r. do 2011 r.

Zawsze była aktywna, doradzała, proponowała, dopytywała się, wnosiła uwagi.

Uhonorowana została wieloma dyplomami, odznakami, m.in.:

- Złotym Znakiem Sokoła przez Zarząd PTG „Sokół” w Krakowie,

- Złotą Honorową Odznaką „SOKÓŁ” SANOK.

Druhna Ludmiła i zmarły 11 lat temu Druh Kazimierz, byli bardzo ważnymi, szanowanymi, Honorowymi członkami „Sokoła”.

Córce i Synowi z Rodzinami przekazujemy wyrazy szczerego współczucia!

Ciebie Druhno Ludmiło przyszliśmy uroczyście pożegnać z naszym drogocennym sztandarem i sokolim pozdrowieniem – Czołem!                                                                                              

                                                                                                 Bronisław Kielar