Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.03.23

Konkurs 27 – „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha” przeprowadzony


Sprawozdanie

Powiatowy Konkurs Historyczny

pod hasłem:

 „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha".

Dla Polski rok 2018 jest rokiem jubileuszu „100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości”.

Do odzyskania niepodległości przyczyniło się wiele osobistości, przywódców i bohaterów narodowych oraz żołnierze i ludność cywilna, z których wymieńmy przynajmniej kilka nazwisk: MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI, ROMAN DMOWSKI, IGNACY PADEREWSKI, GENERAŁ JÓZEF HALLER, GENERAŁ TADEUSZ ROZWADOWSKI, WINCENTY WITOS.

Konkurs 27 pod hasłem „Ignacy Jan Paderewski jako artysta ducha" przeprowadzony został w Sali Konferencyjnej PWSZ, przy ul. Mickiewicza w Sanoku, w dawnych koszarach gdzie w 1918 r. stacjonował 45. Pułk Piechoty Austro-Węgier (w większości Czesi), z dowódcą ppłk. Maksymowiczem (Ukrainiec).

W dniu 18 lutego 1918 r. usunięto portret cesarza Austrii z Sali Obrad sanockiego Magistratu.

Przejęcie w/w koszar nastąpiło w nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r.

Do koszar udała się delegacja w składzie: burmistrz Sanoka dh dr Pawł Biedka, prezes „Sokoła” dh Adam Pytel, kpt. Antoni Kurka, kpt. Franciszek Stok, dh Marian Szajna.

Tu w kancelarii komendanta, dr Biedka przedstawiwszy się podpułkownikowi Maksymowiczowi oświadczył mu, że jako burmistrz miasta imieniem Gminy wolnego-królewskiego Miasta Sanoka obejmuje tymczasowo aż do ukonstytuowania się Rządu centralnego Władzę wojskową i cywilną na rzecz Państwa Polskiego.

Już 1 listopada 1918 r. z DOMU SOKOŁA wyszły na ulice miasta pierwsze polskie patrole wojskowe.

Obydwa obiekty wojskowe w Sanoku i Olchowcach objęli wyznaczeni przez polską komendę placu: kpt. Franciszek Stok i ppor. Jerzy Skoczyński.

Policję wojskową powierzono kpt. Eugeniuszowi Hoffmanowi, żandarmerię zorganizował por. Władysław Żarski, magazyn mundurów i wyekwipowania objął ppor. Tadeusz Piech.

Na czele milicji miejskiej stanął por. inż. Mieczysław Nawarski.

 

Ignacy Paderewski znając działalność sanockiego „Sokoła”, napisał do dh. prezesa Adama Pytla następujący list:

Warszawa, 22 stycznia 1919 r.

Pytel, przewodniczący Sokoła, Sanok

Oby więcej rodziło się w Polsce uczuć takich, jak któremi wzruszyliście mnie Druhowie i Druhinie Sokoła sanockiego.

Taka tężyzna moralna idzie od ducha zdrowego – od tej dewizy, która przyświeca Sokołowi polskiemu.

Wy to Druhowie i Druhinie sokolskie jesteście najlepszą cegłą w gmachu narodowym, bo w Waszych zastępach płonął entuzjazm narodowy!

Wyście przygotowali młodzież na trud fizyczny i bohaterstwo.

– Historya zapisze trwałymi zgłoskami dzieje sokolstwa w Polsce.

I. J. Paderewski

 


Konkurs przygotował: dh Zdzisław Skrzypczyk

Uczestnicy konkursu                                                                         

Lp

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

Punkty

Miejsce

 1.  

Aleksandra Jaklik

II LO

Joanna Mogilany

29 I
 1.  

Dominik Niemczyk

ZS-3

Katarzyna Wronkowicz-Rogos 

28 II
 1.  

Jakub Kucharski

ZS-3

Katarzyna Wronkowicz-Rogos 

28 III
 1.  

Dominika Załączkowska

I LO

Piotr Kita

28 IV
 1.  

Anatola Stabryła

II LO

Joanna Mogilany

28 V
 1.  

Anita Barańska

II LO

Magdalena Dziuban

27 VI
 1.  

Piotr Leszczyński

I LO

Piotr Kita

  VII
 1.  

Agnieszka Repakowska

ZS-2

Ewa Bień

  VIII
 1.  

Bartosz Kuzian

ZS-3

Katarzyna Wronkowicz-Rogos 

  IX
 1.  

Anita Frankiewicz

ZS-2

Ewa Bień

  X
 1.  

Kinga Bąk

ZS-5

Agnieszka Jakobik

  XI
 1.  

Rafał Beniak

ZS-2

Ewa Bień

  XII
 1.  

Jagoda Wroniak

ZS-5

Agnieszka Jakobik

  XIII

 

 

 

 

 

   
 1.  

Jan Szczepański

SP-8

Daniel Sękowski

29,5 I
 1.  

Klaudia Wątor

SP-3 G

Ryszard Koźma

29 II
 1.  

Julia Lewicka

G-Trepcza

Agnieszka Bochenek

29 III
 1.  

Simona Cebula

G-Trepcza

Agnieszka Bochenek

28,5 IV
 1.  

Alicja Niedźwidź

SP-3 G

Ryszard Koźma

27,5 V
 1.  

Gabriela Daszyk

SP-8

Daniel Sękowski

27 VI
 1.  

Martyna Adamowicz

SP-1

Edyta Białowąs

  VII
 1.  

Maria Sudoł

SP-3

Irena Bojarska

  VIII
 1.  

Jakub Gadomski

SP-3

Irena Bojarska

  IX
 1.  

Kamila Majko

SP-1

Edyta Białowąs

  X
 1.  

Miłosz Szmyd

SP-8

Daniel Sękowski

  XI
 1.  

Szczepan Haduch

SP-3 G

Ryszard Koźma

  XII
 1.  

Julia Sokół   

G-Niebieszczany

Dorota Klecha 

  XIII
 1.  

Aleksandra Józefek

G-Niebieszczany

Dorota Klecha 

  XIV
 1.  

Tadeusz Leszczyński

SP-3

Irena Bojarska

  XV
 1.  

Aleksandra  Czubek 

G-Niebieszczany

Dorota Klecha 

  XVI
 

Bronisław Kielar