Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.01.16

Konkurs fotograficzny 36 rozstrzygnięty

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, medale i upominki.

 

I i N

Tytuł zdjęcia

Opiekun

Miejsce

Estera Śniegoń

 

Zamek Królewski w Sanoku

Krisztina Śniegoń

SP Bukowsko

I

Wiktor Kozdroń

 

Plac Harcerski

 

Ewelina Szmyd

SP w Falejówce

II

Estera Śniegoń

 

Pomnik Tadeusza Kościuszki

Krisztina Śniegoń

SP Bukowsko

III