Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.10.12

Konkurs Recytatorski (40) pod hasłem: „Strofy o Ojczyźnie” przeprowadzony

Konkurs (40) pt. „Strofy o Ojczyźnie”

został przeprowadzony we środę, 10.11.2021 r. w Domu Sokoła w przeddzień naszego Święta Narodowego.

Wiersze o treści patriotycznej recytowało 56 uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu sanockiego.

Uczestnicy wypowiedzieli z pamięci wiele pięknych słów mówiących o tęsknocie do wolnej Ojczyzny, bohaterskich czynach naszych przodków, o naszej Ojczyźnie i przelanej krwi za Nią, o walkach niepodległościowych, o radości po odzyskaniu niepodległości i innych.

Gratulujemy uczestnikom konkursu i ich nauczycielom-opiekunom.

Gratulujemy również rodzicom wspaniałej postawy Ich pociech.

Dziękujemy członkom Komisji konkursowej za rzetelną ocenę przedstawionych utworów.

Komisja konkursowa:

mgr Joanna Hydzik – nauczycielka-emerytka – przewodnicząca,

mgr Jolanta Smyczyńska – nauczyciel bibliotekarz,

               dh. Barbara Milczanowska – członek Zarządu TG „Sokół” w Sanoku.

Organizatorzy Konkursu (40): TG „Sokół” w Sanoku i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Sanoku.

Odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu: dh. mgr Anna Sebastiańska.

Ogłoszenie wyników, wręczenie medali, dyplomów i upominków dla każdej pierszej szóstki z 3 grup, odbyło się we środę, 17 listopada 2021 r. o godz. 1200

Gratulujemy zwycięzcom!