Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.08.28

Rekrutacja do PDS

Rekrutacja

do

Polowej Drużyny Sokolej

Polowa Drużyna Sokola w Sanoku zaprasza do wstąpienia w jej szeregi.

Dziewczęta i chłopcy, którzy ukończyli 13 lat mogą zostać Druhnami i Druhami PDS

i pod nadzorem naszych specjalistów-instruktorów mogą realizować przygotowany program.

Program obejmuje:

 1. sprawne posługiwanie się bronią laserową, śrutową, kulową,
 2. musztra indywidualna i zespołowa,
 3. musztra paradna,
 4. topografia,
 5. taktyka,
 6. udzielanie pomocy przedmedycznej
 7. zapoznanie się z krótkofalarstwem
 8. zajęcia terenowe,
 9. ćwiczenia, zawody wewnętrzne i zewnętrzne.

Staramy się o współpracę ze służbami:

 • wojsko,
 • policja,
 • straż pożarna,
 • straż graniczna,
 • służba medyczna.

Cele PDS:

 • przyjemne i pożyteczne wykorzystanie wolnego czasu,
 • realizacja sokolego zawołania „w zdrowym ciele, zdrowy duch”,
 • wyrabianie nawyku współpracy w różnych warunkach,
 • przygotowanie do wzięcia udziału w „Trójboju obronnym”,
 • przygotowanie na możliwe zagrożenia.

Pierwsze spotkanie:

Czwartek, 7 września 2017 r. w DOMU SOKOŁA (lokal PDS) – godz. 1600.

Kontakt: sokol@sokolsanok.pl, 503 319 517