Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.10.06

Rekrutacja do Polowej Drużyny Sokolej

Rekrutacja

do

Polowej Drużyny Sokolej

 

PDS w Sanoku zaprasza do wstąpienia w jej szeregi.

 

Dziewczęta i chłopcy, którzy ukończyli 13 lat mogą zostać Druhnami i Druhami PDS i pod nadzorem naszych specjalistów-instruktorów mogą realizować przygotowany program.

Program obejmuje:

 1. musztra indywidualna i zespołowa,
 2. musztra paradna,
 3. sprawne posługiwanie się bronią laserową, śrutową, kulową,
 4. topografia,
 5. taktyka,
 6. udzielanie pomocy przedmedycznej,
 7. zapoznanie się z krótkofalarstwem,
 8. zajęcia terenowe,
 9. ćwiczenia, zawody wewnętrzne i zewnętrzne.

Staramy się o współpracę ze służbami:

 • wojsko,
 • policja,
 • straż pożarna,
 • straż graniczna,
 • służba medyczna.

Cele PDS:

 • przyjemne i pożyteczne spędzenie wolnego czasu,
 • realizacja sokolego zawołania „w zdrowym ciele, zdrowy duch”,
 • wyrabianie nawyku współpracy w różnych warunkach,
 • przygotowanie do wzięcia udziału w „Trójboju obronnym”,
 • przygotowanie na możliwe zagrożenia.

O przyjęciu decydować będzie motywacja i zaangażowanie.

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek,

w godz. 1600-1800

Zbiórka w Domu Sokoła

Kontakt: sokol@sokolsanok.pl, 503 319 517

http://www.sokolsanok.pl/3-4-druzyna-sokola

www.sokolsanok.pl