Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.12.04

Sokoli wystąpili w widowisku historycznym „Im twierdzą był każdy próg”

Widowisko historyczne „Im twierdzą był każdy próg”,

przygotowane zostało przez  Gminę Sanok, PWSZ w Sanoku, Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku oraz Szkołę Podstawową w Strachocinie.

Filmik: https://youtu.be/GnbcD5LGijI