Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.10.12

Spotkanie z dh. komandorem w st. sp. mgr. inż. Zbigniewem Koziarzem

Z wielką radością spotkaliśmy sie z dh. komandorem w st. sp. mgr. inż. Zbigniewem Koziarzem, w naszym lokalu przy ul. Mickiewicza.

Dh. Zbigniew Koziarz mieszka w Gdyni, a jako rodowity sanoczanin, myśli o Sanoku, tęski i wraca do ston rodzinnych myślami, a w miarę możliwości odwiedza miejsca dziecinnych lat, odwiedza również „Sokoła”.

Przywiózł nam z nad morza kopię własnoręcznie namalowanego morza, a także kilka swoich wierszy, które osobiście odczytał – będziemy je publikować.

Dh Zbigniew Koziarz jest bardzo zasłużonym członkiem naszego „Sokoła”, a to dlatego, że za jego wskazówką zaczęto reaktywować sanockie Gniazdo. Stało się to w ogrodzie Państwa Ludmiły i Zbigniewa Kazimierza Patałów gdzie Pani Teresa Dalska wyjawiła, że posiada Sztandar sanockiego „Sokoła”, który w raz z Rodziną przechowywała w tajemnicy do czasu tego spotkania odbytego w 1999 r.

Na pytanie Pani Teresy Dalskiej, co z tym sztandarem z robić, dh. Zbigniew Koziarz zaproponował reaktywowanie „Sokoła”. Te słowa były inspiracją naszych działań, które faktycznie doprowadziły do reaktywowania Towarzystwa w 2004 r. Przerwa w działalności powojennej „Sokoła” trwała od 1946 r. do 2004 r., tj. 58 lat.

Kapituła odznaki przyznała dh. Zbigniewowi Koziarzowi Złotą Honorową Odznakę „SOKÓŁ” SANOK.

Dziękujemy za przyjęcie odznaki, za ofiarowanie nam kopii pięknego obrazu morza własnoręcznie namalowanego, za odczytanie nam własnoręcznie napisanych wierszy – dziękujemy za spotkanie.