Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2019.01.08

Turniej Noworoczny w Piłkę Nożną o Puchar „Sokoła”

Regulamin  

Turnieju Noworocznego  w Piłkę Nożną

o Puchar „Sokoła”

 

I. Miejsce i Termin

Sala gimnastyczna I LO Sanok

Sobota, 9.02.2019 r. –  godz. 900

II. Organizatorzy

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

ul. Mickiewicza 13

38-500 Sanok

tel. 503 319 517

email: sokol@sokolsanok.pl

www.sokolsanok.pl

Radny Rady Miasta Sanoka, Łukasz Radożycki tel. 509 782 899

Radny Rady Powiatu Sanockiego, Andrzej Chrobak  tel. 506 612 965

 

III. Cele turnieju

- Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn podwórkowych

- Promocja i popularyzacja piłki nożnej

- Integracja społeczności lokalnej

- Wyłonienie najlepszej reprezentacji osiedla

- Propagowanie zdrowego stylu życia

- Wyłonienie młodych talentów

 

IV. Warunki uczestnictwa

Turniej przeznaczony jest dla drużyn podwórkowych .

Kategoria wiekowa do 16 lat

 

V. Zgłoszenia do turnieju

- Zgłoszenie od drużyny wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami składa opiekun drużyny do dnia 1 lutego 2019 r. drogą e-mail na adres: lradozycki@gmail.com lub boguslaw42@wp.pl .

- Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

- Nazwę drużyny

- Imienną listę zawodników reprezentujących Drużynę  (maksymalnie 10 osób)  z podpisami zawodników i nr telefonu osoby do kontaktu – opiekuna

- Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki w rozgrywkach turniejowych .

- Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

-  Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

- Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.

- Drużyna , która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.

- Każda osoba biorąca udział w turnieju powinna posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem

 

VI. System rozgrywek

System rozgrywek – zależny od ilości zgłoszonych drużyn-  1-6  drużyn – każdy z każdym ,

 7  i więcej drużyn – System pucharowy losowanie

 

VII. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

1.Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ).

2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.

4. Każda osoba biorąca udział w turnieju powinna posiadać dokument tożsamości 

5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.

6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.

e) rzuty karne

8. Kary dyscyplinarne :

a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu.

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju 

9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.

11. Drużyna, która nie stawi się na mecz (10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,  

12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz)

15. Czas trwania meczu : 1 x 15 min.,

16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.

17. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.

20. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.

21. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

22. W przypadku zgłoszenia dużej ilości drużyn turniej będzie odbywał się systemem pucharowym – przegrana drużyna odpada!

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest nauczyciel-opiekun.

6. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie trwania turnieju.

9. Za szkody powstałe na Sali gimnastycznej odpowiada drużyna.

 

IX. Nagrody

Najlepsze drużyny: I-III otrzymają nagrody.

Nagrody indywidualne: najlepszy zawodnik turnieju.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu  I LO w Sanoku.