Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.05.15

Walne Wyborcze w „Sokole”

WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE „SOKOŁA”,

odbyło się 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 1700, w Domu Sokoła przy ul. Mickiewicza.

 

Wyniki wyborów:

Członkowie Zarzadu:

 1. Bronisław Kielar – prezes
 2.  Jerzy Robel – wiceprezes,
 3.   Paweł Sebastiański – wiceprezes,
 4.  Andrzej Chrobak – sekretarz,
 5.  Jerzy Skoczyński – skarbnik,
 6.  Andrzej Budzicki – naczelnik szkolenia sokolego,
 7.  Damian Dziewiński – zastępca naczelnika szkolenia sokolego,
 8.  Zdzisław Skrzypczyk – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

 1. Ryszard Wydrzyński – przewodniczący,
 2. Marian Osękowski – członek,
 3. Henryk Sobolak – członek.

Sąd Honorowy:

 1. Barbara Milczanowska – przewodnicząca,
 2. Paweł Stach – członek,
 3. Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – członek,
 4. Stefan Tarapacki – członek.

 Gratulacje! Życzymy dużo zdrowia, czasu i siły na nasępny 3 letni okres.

 

 

 

Plan:

 1. wybór Prezydium zgromadzenia (przewodniczącego, sekretarza, członków),
 2. wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
 3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wyborczego,
 4. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
 5. przyjęcie Regulaminu Zarządu (uchwała),
 6. upoważnienie Zarządu do wynajmu nier. na dłuższy okres (uchwała),
 7. wybór władz TG „Sokół” w Sanoku  (uchwały):
 • prezesa,
 • członków Zarządu,
 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Honorowego,

       8. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,

       9. przyjęcie uchwał i wniosków.

                             Zdjęcie grupowe