Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.04.07

Walne Wyborcze w „Sokole”

WALNE ZGROMADZENIE WYBORCZE „SOKOŁA”,

odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 1700, w Domu Sokoła przy ul. Mickiewicza.

Plan:

 1. wybór Prezydium zgromadzenia (przewodniczącego, sekretarza, członków),
 2. wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
 3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wyborczego,
 4. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
 5. wybór władz TG „Sokół” w Sanoku  (uchwała):
 • prezesa,
 • członków Zarządu,
 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Honorowego,
 1. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
 2. przyjęcie uchwał i wniosków.

                             Zdjęcie grupowe

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE TOWARZYSTWA,

odbyło się 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 1600, w ODK „Puchatek”.

Plan Walnego Zgromadzenia:

 1. wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
 2. wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
 3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego, PDS za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
 1. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
 2. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
 3. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
 4. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2018 r. (uchwała),
 5. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
 6. przyjęcie uchwał i wniosków.

              Zdjęcie grupowe

Przyjęto sprawozdania: Zarządu, PDS, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego.

Zarząd otrzymał absolutorium.

Uchwalono Plan Pracy na 2018 r.

Przyjęto wnioski do realizacji przez Zarząd.