Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.07.13

Zajęcia sportowe

Zapraszamy młodzież i dorosłych do zabawy.

Ping-pong, kometka i inne.
             Czwartek, 1800
– Dom Sokoła (Oranżeria sokola).