Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2010.11.07

Sprawozdanie - „I Bieg Sokoli - Niepodległościowy”

-_plakietka_2„I Bieg Sokoli – Niepodległościowy” przeszedł do historii

Warto zastanowić się nad organizacją i samym biegiem aby ustalone wnioski były pomocne przy organizacji następnego biegu.

Słyszymy wiele pochwał wypowiadanych przez obserwatorów ale to chyba tak dla zachęty.

Niedociągnięcia i małe gafy też były ale nie miały one wpływu na sam bieg.

Zawodniczki i zawodnicy przyjechali z różnych miejscowości, przyjechali również sąsiedzi Słowacy – wszystkim serdecznie dziękujemy.

Spotkaliśmy się z gwiazdami naszego regionu takimi jak np. Izabela Zatorska, Renata Grabska, Ludmila Melicherova, Kazimierz Granda (przepraszam pominiętych) z czego się cieszymy, a przy okazji przesyłamy serdeczne pozdrowienia.

Bardzo ważnym wnioskiem dla Sanoka jest zachęcenie dzieci i młodzieży do ćwiczeń ogólnorozwojowych w tym do biegania.

Najlepszą zachętą dla dzieci jest dobry przykład dorosłych.

Sanoccy zawodnicy dają bardzo dobry przykład: systematycznie trenują, biorą udział w różnych zawodach, a w dodatku chcieli aby w Sanoku zorganizować bieg, wzorując się na innych miejscowościach – dziękujemy Wam za to.

Gdyby na każdej lekcji wf wprowadzić 10 minut biegania w ramach rozgrzewki, to przy 4 lekcjach w tygodniu, po 10 miesiącach mamy 26 godzin treningu. Wielu, po „złapaniu bakcyla” dołożyłoby kilkanaście minut dziennie biegania prywatnie i już mamy sukcesik.

Zaręczam, że po takim treningu na starcie stanęłoby kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców z sanockich podstawówek i gimnazjów.

Może Państwo Dyrektorzy zachęcą do takiego działania, a za rok sprawdzimy czy są efekty. Może warto.

W biegu, z Sanoka wzięło udział 15 uczniów (9 dziewcząt w tym jedna z zerówki + 6 chłopców w tym 1 przedszkolak),

z Ustrzyk Dolnych przyjechało 13 (12 dz. + 1 ch.),

z Krościenka Wyżnego 10 (5 dz. + 5 ch.),

z Strachociny 5 ch.,

z Rzeszowa 2 ch.,

z Beska, Rogów i Myczkowa po 1 dziewczynie.

Dziękujemy wszystkim dziewczętom i chłopcom, a także ich rodzicom za udział w biegu.

pgnig_400

1_400_06

21_400

Sanok, 6.11.2010 r.

Sprawozdanie


„I Bieg Sokoli – Niepodległościowy” zorganizowany przez Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

1. Otwarcia biegu dokonał Bronisław Kielar pozdrawiając wszystkich zebranych sokolim pozdrowieniem – czołem! Najserdeczniej powitał najmłodszych uczestników biegu, wszystkich pozostałych zawodników, a także Rodziców dzieci, kibiców, wszystkich wspomagających organizację biegu oraz Zarząd i członków „Sokoła”.

2. Zarząd sanockiego „Sokoła” przy współpracy z Panami Ryszardem Długoszem i Damianem Dziewińskim, przygotował biegi na dystansach 500, 800 i 1200 m dla dziewcząt i chłopców oraz Bieg Główny na dystansie 5000 m dla dorosłych.

3. Bieg został przygotowany również dzięki instytucjom, zakładom i osobom prywatnym, które nas wsparły.

Są to:

 • Policja – Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
 • SPMZPOZ w Sanoku (Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej) - karetka Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „ACAMAR
 • Jednostka Strzelecka nr 2210
 • Dyrekcja II LO
 • Podkarpacki Bank Spółdzielczy
 • Stream Communications – Sanok
 • Zakład U-P „Piast Kołodziej
 • Camp Biała Góra
 • Piekarnia .X.
 • Huta Szkła „JUSTYNA” Jan i Jakub Kikta
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziału w Sanoku
 • Komisja Zakładowa Oświaty NSZZ „Solidarność” w Sanoku
 • ePorady24.pl
 • Pan Janusz Baszak – radny Rady Miasta
 • Pan Tadeusz Nabywaniec – radny Rady Powiatu
 • Pan Leszek Ciepły – radny Sejmiku Wojewódzkiego

Wszystkim wspierającym (w różnej formie) „I Bieg Sokoli Niepodległościowy” serdecznie dziękujemy - bez Waszej pomocy bieg nie mógł by się odbyć.

Za rok (mam nadzieję), przygotujemy „II Bieg Sokoli” wspólnie z większą liczbą wspierających, z lepszymi nagrodami i jeszcze większą liczbą zawodników.


Sygnały otrzymywane od zawodników i obserwatorów świadczą o tym, że jest zapotrzebownie na taki bieg.


4. Cel biegu:

 • uczczenie 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, po 123 latach niewoli,

W tym miejscu należy przypomnieć, że 1 listopada 1918 r. z budynku „Sokoła” wyszły na ulice miasta pierwsze polskie patrole wojskowe po wcześniejszym przejęciu władzy z rąk austriackiego zaborcy przez burmistrza dha Pawła Biedkę, prezesa „Sokoła” dha Adama Pytla, kpt. Adama Kurkę i kpt. Franciszka Stoka oraz dha Mariana Szajnę.

 • przypomnienie dorosłym, że dzieci chętnie biegają,
 • uświadomienie dzieciom, że dorośli popierają bieganie,
 • próba realizacji hasła sokolego: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

5. Życzenia zawodnikom bezpiecznej, sportowej rywalizacji, a najlepszym zwycięstwa.

6. Pan Wacław Drwięga sekretarz Zarządu TG „Sokół”, przedstawił temat dotyczący 92 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz temat „Sokoła”.

Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 11 listopada – dla upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległego bytu przez Naród Polski.

W 1918r po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w 1989r. Data z 6-7 listopada 1918r zaznaczona została jako data powstania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. 10 listopada 1918r to przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy. 11 listopada nastąpiło przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości ustawą z dn. 23 kwietnia 1937r, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko 2 razy, w roku 1937 i roku 1938. W latach okupacji hitlerowskiej oficjalne, lub jawne świętowanie było niemożliwe. W roku 1945, władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO a ich uczestnicy aresztowani przez służby bezpieczeństwa. Święto obchodzone 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm PRL-u IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989r., lecz pod nieco zmienioną nazwą: Narodowe Święto Niepodległości.

Powołanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku zainicjował lekarz sanocki dr Karol Zaleski, wraz z dyrektorem gimnazjum Karolem Petelenzem i starostą sanockim Leonem Studzińskim. Członkowie „Sokoła” wszystkie swoje działania organizowali z myślą o odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Przejęcie władzy z rąk austriackiego zaborcy nastąpiło z 31.X na 01.XI 1918r przy znacznej pomocy członków sanockiego „Sokoła” a zwłaszcza jego prezesa druha Adama Pytla, który wraz z kapitanem Adamem Kurką, kapitanem Franciszkiem Stokiem, druhem Marianem Szajną oraz burmistrzem druhem Pawłem Biedką, udali się z budynku „Sokoła” do koszar aby przejąć władzę.

1 listopada 1918r wyszły na ulicę miasta pierwsze polskie patrole wojskowe.

We wrześniu 1939r okupant hitlerowski po zajęciu miasta wyznaczył spośród szanowanych obywateli miasta: dr Jerzego Pietrzkiewicza, dr Zygmunta Kruszelnickiego, Maksymiliana Suszkiewicza – burmistrza miasta do wywózki do III Rzeszy, skąd już nigdy nie powrócili. Jerzy Pietrzkiewicz dr prawa był ostatnim, polskim prezesem „Sokoła” – zginął w Buchenwaldzie, podobnie jak wiceprezes „Sokoła” Zygmunt Kruszelnicki.

Towarzystwo działało po II wojnie do 6.03.1946 r. tzn. do momentu odmowy rejestracji. Następnie decyzją z dnia 24.III 1949 r. Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zarządził likwidację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku.

W 1999 r Towarzystwo wznowiło swoją działalność po 50 latach. Historia TG „Sokół” jest długa i zawiła, a chętnych do jej poznania odsyłam do portalu sanockiego „Sokoła”.

Dzisiaj w 92 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę i 121 rocznicę założenia TG „Sokół” w Sanoku, reaktywowane w 2004 r. Towarzystwo wita serdecznie wszystkich uczestników I Biegu Sokolego – Niepodległościowego na starcie z zawołaniem „Mens sana, in corpore sano” („W zdrowym ciele zdrowy duch”) – życząc zwycięstwa wszystkim jego uczestnikom.

Czołem!

7. Pan Leszek Ciepły, radny Sejmiku Wojewódzkiego w raz z Zarządem „Sokoławręczyli ufundowane koszulki z nadrukiem sokoła dla członków nowo powstałego gniazda sokolego w Strachocinie z najlepszymi życzeniami w sokolej działalności, a także sukcesów w dzisiejszym biegu.

8. Puchary za zajęcie 1 miejsca w biegu głównym wręczyli: dla Izabeli Zatorskiej – Tadeusz Nabywaniec – radny Rady Powiatu i dla Paweła Zimy – Janusz Baszak – radny Rady Miasta oraz przedstawiciele „Sokoła” dla pozostałych zwycięzców.

Zarząd TG „Sokół” wręczył również dyplomy, nagrody, przywieszki i plakietki.


4_400

7_400

1a_400_03

28_400

2_400_01

5_400

6_400

Wyniki „I Biegu Sokolego – Niepodległościowego”


I. Dziewczęta rocznik 2000 i młodsze - 500 m

1. Gabriela Sidor 2000 Halicz Ustrzyki Dolne

2. Jagoda Gromala 2000 Halicz Ustrzyki Dolne

3. Sandra Hnat 2000 SP 4 Sanok

4. Klaudia Urban 2000 KB GOSiR Krościenko Wyżne

5. Karina Hawrot 2001 KB GOSiR Krościenko Wyżne

6. Eliza Lorenc 2001 KB GOSiR Krościenko Wyżne

7. Wiktoria Woźniak 2000 Halicz Ustrzyki Dolne

8. Jagoda Wójcik 2001 Halicz Ustrzyki Dolne

9. Anna Chmura 2003 SP 1 Sanok

10. Magdalena Kowalczyk 2002 SP 1 Sanok

11. Martyna Białowąs 2002 SP 1 Sanok

12. Aleksandra Prodziewicz 2000 SP 2 Sanok

Najmłodsza dziewczynka: Anna Chmura - 2003 - SP 1 w Sanoku

II. Chłopcy rocznik 2000 i młodsi - 500 m

1. Dawid Kłodowski 2000 Halicz Ustrzyki Dolne

2. Maciej Pogorzelec 2000 2000 SP 2 Sanok

3. Mikołaj Urban KB GOSiR Krościenko Wyżne

4. Michał Chmura 2001 SP 1 Sanok

5. Emil Borek 2001 KB GOSiR Krościenko Wyżne

6. Filip Karczyński 2004 Przedszkole Błonie Sanok

7. Radek Muszka 2002 SP 3 Sanok

8. Dawid Czetyrbok 2000 SP 12 Rzeszów

9. Radosław Mołkowski 2000 SP 1 Sanok

10. Wiktor Sołtysik 2004 SP 4 Sanok

Najmłodszy chłopiec: Filip Karczyński - 2004 - Przedszkole Błonie w Sanoku

III. Dziewczęta rocznik 1998/99 - 800 m

1. Klaudia Durał 1999 SP 1 Sanok

2. Joann Bielec 1998 Halicz Ustrzyki Dolne

3. Kamila Graba 1999 KB GOSiR Krościenko Wyżne

4. Marzena Rajter 1998 ZS Besko

5. Martyna Lechowska 1998 Halicz Ustrzyki Dolne

6. Anna Ciszek 1998 Halicz Ustrzyki Dolne

7. Maria Kopeć 1998 Halicz Ustrzyki Dolne

8. Kinga Chmura 1998 SP 1 Sanok

9. Wiktoria Wójcik 1998 Halicz Ustrzyki Dolne

10. Karolina Podkul 1999 KB GOSiR Krościenko Wyżne

IV. Chłopcy rocznik 1998/99 – 800 m

1. Jan Szmyd 1998 KB GOSiR Krościenko Wyżne

2. Krzysztof Wolanin 1998 „Sokół” Strachocina

3. Kamil Mezglewski 1999 GOSiR Krościenko Wyżne

4. Dominik Filipczak 1999 „Sokół” Strachocina

V. Dziewczęta rocznik 1995/97 – 800 m

1. Kamila Kobos 1995 Halicz Ustrzyki Dolne

2. Kamila Zatorska 1997 Burza Rogi

3. Patrycja Śliwiak 1995 Halicz Ustrzyki Dolne

4. Edyta Bielec 1997 Halicz Ustrzyki Dolne

5. Sylwia Rajter 1996 ZS Besko

6. Aneta Matuszewska 1997 ZS Myczków

7. Ewa Michniowska 1996 G1 Sanok

8. Patrycja Wojtoń 1995 G1 Sanok

VI. Chłopcy rocznik 1995/97 – 1200 m

1. Hubert Wołtosz 1996 KB GOSiR Krościenko Wyżne

2. Mateusz Piotrowski 1995 „Sokół” Strachocina

3. Rafał Adamiak 1996 „Sokół” Strachocina

4. Sebastian Czetyrbok 1997 G2 Rzeszów

5. Przemysław Wolanin 1995 „Sokół” Strachocina

VII. Bieg Główny (K + M) – 5000 m

30_400

32_400


9_400

1_400_07

31_400

Kobiety:

1. Izabela Zatorska - Wrocanka MONTRAIL TEAM

2. Ludmila Melicherova - JM DEMOLEX Bardejov

3. Kamila Kobos - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne

4. Jarmila Vitovicova - OBAL SERVIS Kosice

5. Marta Orłowska - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne

6. Beata Bury - KKB MOSIR Krosno

2__400

2010-11-06_bieg_g322wny_1_2_400

49_2_400

Mężczyźni:

1. Paweł Zima - KKB MOSIR Krosno

2. Damian Dziewiński - ZS Nr 3 Sanok

3. Hubert Wiktorski - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne

4. Patryk Lachowski - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne

5. Dawid Jakubaszek - OBAL SERVIS Kosice

6. Łukasz Medejczyk - KKB MOSIR Krosno

Najstarszy uczestnik Biegu Głównego: Kazimierz Granda - 1935 - "LOTOS" Jasło - otrzymał puchar i dyplom.

2010-11-06_najstarszy_2_400

Najmłodszy uczestnik Biegu Głównego: Paula Pasterczyk - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1998 – otrzymała puchar i dyplom.

Nagrodę pieniężną Pana Leszka Ciepłego wylosowała dziewczynka dla Pana Piotra Adamiaka - TG "SOKÓŁ" Strachocina

29_400

Kategorie wiekowe:

A 1994 - 1991

1. Wojciech Pelczar - MUKS Podkarpacie Jedlicze

2. Bartosz Daszyk - TG "SOKÓŁ" Strachocina

3. Dawid Adamski - ZS Nr 3 Sanok

27_400

B 1990 - 1971

1. Grzegorz Fedak – Sanok

2. Andrzej Cisek - Rzeszowskie Gazele i Gepardy

3. Marek Żuk – Przemyśl

23_2_400

C 1970 - i starsi

1. Piotr Jastrząb – Lesko

2. Andrzej Michalski – Sanok

3. Janusz Samolewicz - HANDLOPEX Rzeszów

22_2_400_01

33_400

8_400_02

22_400

23_400_01

24_400

Bieg Główny (wystartowało 81 zawodników = 18 kobiet + 63 mężczyzn)


Lp - Imię i nazwisko – Klub - Rok ur. - Nr startowy – Czas - Kategoria

1 . Paweł Zima - KKB MOSIR Krosno – 1984 - 4215:51 - B

2. Damian Dziewiński - ZS Nr 3 Sanok – 1981 – 17 - 15:54 - B

3. Hubert Wiktorski - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1990 – 18 - 16:16 - B

4. Patryk Lachowski - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1995 – 11 - 16:22 - A

5. Dawid Jakubaszek - OBAL SERVIS Kosice – 1992 – 36 - 16:43 - A

6. Łukasz Medejczyk - KKB MOSIR Krosno – 1990 – 74 - 16:59 – B

7. Grzegorz Fedak – Sanok – 1978 – 1 - 17:05 - B

8. Andrzej Cisek - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1974 – 48 - 17:29 - B

9. Marek Żuk – Przemyśl – 1980 – 69 - 17:59 - B

10. Izabela Zatorska - Wrocanka MONTRAIL TEAM – 1962 – 2 - 18:12 - K

11. Adam Koś - KKB MOSIR Krosno – 1982 – 43 - 18:14 - B

12. Piotr Chmiel - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1983 – 44 - 18:18 - B

13. Witold Zatorski - GOSIR Krościenko Wyżne – 1983 – 5 - 18:23 - B

14. Wojciech Pelczar - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1995 – 59 - 18:25 - A

15. Bartosz Daszyk - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1994 – 20 - 18:38 - A

16 - Piotr Jastrząb – Lesko – 1968 – 64 - 18:45 - C

17. Ludmila Melicherova - JM DEMOLEX Bardejov – 1964 – 4 - 18:54 - K

18. Sylwester Kozioł – Potok – 1973 – 78 - 19:14 – B

19. Kamila Kobos - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1995 – 68 - 19:25 - K

20. Dawid Adamski - ZS Nr 3 Sanok – 1994 – 14 - 19:29 - A

21. Andrzej Michalski – Sanok – 1959 – 40 - 19:36 - C

22. Janusz Samolewicz - HANDLOPEX Rzeszów – 1955 – 46 - 19:57 - C

23. Jarmila Vitovicova - OBAL SERVIS Kosice – 1992 – 35 - 20:10 - K

24. Krzysztof Zdeb - Wrocanka - 1970 – 39 - 20:15 - C

25. Marcin Karczyński – Sanok – 1978 – 82 - 20:21 - B

26. Michał Paryżak - I LO Sanok – 1992 – 13 - 20:25 - A

27. Bartosz Mrugała – Sanok – 1976 – 58 - 20:28 - B

28. Wacław Katan - KKB MOSIR Krosno – 1955 – 52 - 20:30 - C

29. Kamil Mróz - Dabieszyn – 1990 – 62 - 20:42 - B

30. Janusz Liana - ZSL Lesko – 1991 – 66 - 20:43 - A

31. Kamil Batruch - ZS Nr 3 Sanok – 1993 – 70 - 20:46 - A

32. Mariusz Czetyrbok - 21 DAPLOT Rzeszów – 1972 – 30 - 20:51 - B

33. Paweł Duda – Krosno – 1983 – 73 - 20:57 – B

34. Dawid Cisek - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1988 – 27 - 21:00 -B

35. Dawid Mogilany - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1992 – 24 - 21:10 - A

36. Marta Orłowska - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1993 – 12 - 21:11 - K

37. Marian Daszyk - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1961 – 7 - 21:12 - C

38 - Dariusz Pasterczyk - KKB MOSIR Krosno – 1973 – 55 - 21:15 - B

39. Arkadiusz Kuc - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1975 – 21 - 21:17 - B

40. Leszek Kuźniar – Wysoka – 1969 – 79 - 21:23 - C

41. Beata Bury - KKB MOSIR Krosno – 1986 – 71 - 21:32 - K

42. Józef Urbański - KKB MOSIR Krosno – 1958 – 49 - 21:36 - C

43. Andrzej Wilk – Sanok – 1958 – 80 - 21:38 - C

44. Piotr Bil - KKB MOSIR Krosno – 1972 – 56 - 21:45 - B

45. Kinga Zoszak – Sanok – 1969 – 41 - 21:47 - K

46. Robert Pałka - ZSL Lesko – 1967 – 65 - 21:47 - C

47. Łukasz Zdybek – Długie – 1982 – 83 - 21:50 - B

48. Andrzej Moskal – Biecz – 1954 – 32 - 22:23 - C

49. Mateusz Nagaj - MTB MOSIR Sanok – 1994 – 25 - 22:32 - A

50. Radosław Kędzierski – Rzeszów -1984 – 72 - 22:47 - B

51. Radosław Daszyk - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1992 – 22 - 23:10 - A

52. Piotr Adamiak - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1991 – 37 - 23:34 - A

53. Konrad Bil - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1997 – 57 - 24:09:00 - A

54. Marian Jajeśnica – Jedlicze – 1953 – 53 - 24:13:00 - C

55. Renata Grabska - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1950 – 47 - 24:18:00 - K

56. Robert Karpiński - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1966 – 10 - 24:33:00 - C

57. Marek Hyleński - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1988 – 26 - 24:37:00 - B

58. Marcin Galant - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1990 – 9 - 24:38:00 - B

59. Małgorzata Oleksyk - MKS - HALICZ Ustrzyki Dolne – 1962 – 67 - 24:40:00 - K

60. Maciej Szpila - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1965 – 50 - 25:04:00 - C

61. Gracjan Krauze - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1992 – 8 - 25:05:00 - A

62. Mateusz Adamiak - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1994 – 23 - 25:05:00 - A

63. Leopold Jamro – Gorlice – 1942 – 31 - 25:14:00 – C

64. Marek Magnowski - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1978 – 45 - 25:19:00 - B

65. Maciej Szablowski - Rzeszowskie Gazele i Gepardy – 1975 – 51 - 25:20:00 - B

66. Ewa Muszka - ZS Nr 5 Sanok – 1993 – 28 - 26:04:00 - K

67. Agnieszka Gagatko - ZS Nr 3 Sanok – 1993 – 3 - 26:08:00 - K

68. Andrzej Pelczar - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1963 – 61 - 26:19:00 - C

69. Adam Pocałun – Zagórz – 1945 – 81 - 26:30:00 – C

70. Piotr Zapór – Besko – 1990 – 19 - 27:53:00 - B

71. Dominika Kurnik - TG "SOKÓŁ" Strachocina – 1994 – 38 - 27:56:00 - K

72. Bożena Zapołoch – Sanok – 1980 – 75 - 28:33:00 - K

73. Paula Pasterczyk - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1998 - 54 - 28:49:00 - K

74. Agnieszka Kubacka - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1976 – 63 - 28:49:00 - K

75. Mirosław Prodziewicz - ZS Nr 4 Sanok – 1962 – 34 - 29:08:00 - C

76. Bernard Sołtysik - ZS Nr 4 Sanok – 1971 – 29 - 29:09:00 - B

77. Jolanta Pelczar - MUKS Podkarpacie Jedlicze – 1967 – 60 - 29:24:00 - K

78. Kazimierz Granda - "LOTOS" Jasło – 1935 – 33 - 29:25:00 - C

79. Joanna Hejnar - GOSIR Krościenko Wyżne – 1988 – 6 - 31:54:00 – K

80. Sabina Okrzesik - ZSZ Nr 5 Sanok – 1994 – 77 - 32:09:00 - K

81- Stanisław Lewicki – Trepcza – 1962 - 76 - 29:07:00 - C

25_400_01

15_400

11_400

16_400

10_400

2010-11-06__400

Za pomoc przy pracach organizacyjnych związanych z biegiem, serdecznie dziękuję niżej wymienionym:

Krystyna Jara, Maria Kielar, Maria Pytlowana, Magdalena Płocica, Wojciech Baran, Stanisław Jara, Witold Sebastiański,

sędziom zawodów: Sebastian Stangierski, Adam Zoszak, Michał Baran, Wojciech Płocica, Joanna Małek, Justyna Pieprzak, Anna Wilusz, Justyna Maślak

oraz członkom „Sokoła”:

Barbara Milczanowska, Paweł Sebastiański, Wacław Drwięga, Stefan Tarapacki, Zdzisław Skrzypczyk, Marian Osękowski, Marcin Smoter, Waldemar Milczanowski, Janusz Kaszycki.

Prosimy o uwagi pozytywne, negatywne, propozycje - dotyczące biegu (sokol@sokolsanok.pl).

Pozdrawiam - czołem!

Bronisław Kielar

Setki sdjęć z biegu wystawiono na stronach:


http://picasaweb.google.com/fhomght/IBiegSokoliSanok2010GaleriaNr1_2#

http://picasaweb.google.com/fhomght/IBiegSokoliSanok2010GaleriaNr2_2#

Na stronie:

http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=17937&bieganie

czytamy:

1. Chociaż to PIERWSZY BIEG „SOKOŁA”, to szykuje się niezła imprezka z bardzo ciekawą, ukazującą piękno Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka selektywną, 5 km trasą!
Bardzo polecam i zapraszam!

2. SUPER ZORGANIZOWANY BIEG, FAJNE NAGRODY - BYŁO SUPER!
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA ORGANIZATORÓW. Mariusz, Sebastian i Dawid CZ z Rzeszowa. mariusz300.

3. Witam, cieszę się że po wielu latach Sanok ma ponownie imprezę biegową. Trasa super, selektywna bardzo dobrze zabezpieczona. Bieg sprawnie przeprowadzony. Organizatorzy mieli zmartwienie czy zrobią kategorie, ale czy o to chodzi. Wspaniale jest spotkać się z kolegami pobiegać podzielić się wrażeniami i wrócić do domu. Jak ktoś chce zarabiać pieniądze są komercyjne biegi i mogą tam jechać i zarabiać. Oczywiście każdy chciałby otrzymać jakąś nagrodę to jest zrozumiałe, lecz nic na siłę.

Jeszcze raz brawa dla organizatorów. Zapraszam w czwartek do Krosna na Bieg Niepodległości. Pozdrawiam. katani55.

Na stronie eSanok 9 listopada 2010 r. przeczytałem:

1. „Pytam ,dlaczego brak informacji o biegach sokolników Dużych i Małych, w ostatnią sobotę na ulicach miasta z okazji odzyskania niepodległości przez państwo polskie!!! nie radzieckie!!!”

2. Odpowiedź „…biegi były takie jak ten cały sokół (specjalnie z małej litery), czyli zbieranina nieudaczników próbuje wypłynąć poprzez nieudaną organizację imprezy sportowej.”

Wstawiłem odpowiedź kogoś, kogo nie znam i chciałbym się zapytać o co tu chodzi? O jakie wypłynięcie o jakich nieudaczników chodzi? Proszę o dokładne wyjaśnienie bo ja nie wiem o co tu chodzi.

Jeżeli są jakieś uwagi to należy je precyzyjnie wyartykułować po to aby następny bieg był lepszy.

Biegi się udały, były sprawnie, profesjonalnie zorganizowane. Dzieci i dorośli byli zadowoleni.

Nie rozumiem takiego głosu jątrzącego, wypowiadanego przez kogoś kto nie potrafi sam zorganizować, a tego, który coś zrobi - krytykuje.


Bronisław Kielar