Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.05.16

Sprawozdanie - „Przypomnijmy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim”

beztytu322u

Konkurs nr 5

pod hasłem:

„Przypomnijmy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim”


16.05.2012 r

Sprawozdanie

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd TG „Sokół” z inicjatywy Andrzeja Chrobaka i Tadeusza Nabywańca.

43 pytania konkursowe przygotował Tadeusz Nabywaniec.

Komisja konkursowa: Andrzej Chrobak, Tadeusz Nabywaniec, Zdzisław Skrzypczyk, Bronisław Kielar oceniła prace.

Wyniki:

M-ce - Imię i nazwisko -Liczba punktów - Szkoła - Opiekun

1 - Karolina Zając - 32,5 - I LO - mgr Piotr Kita

2 - Anna Koczera – 31 - I LO

3 - Kamila Pogorzelec - 28,75 - I LO

4 - Paulina Nędza28 - ZS – 2 - mgr Justyna Muszańska

4 - Damian Warchoł 28 - ZS - 2

6 - Szczepan Gądek - 27,5 - ZS – 4 - mgr Agnieszka Jakobik

7 - Marek Polański - I LO

8 - Maja Muss - ZS - 2

9 - Elwira Tutak - I LO

10 - Karolina Borowy - I LO

11 - Bartosz Siwiec - I LO

11 - Aleksander Gierula - ZS – 4

13 - Justyna Ryniak - ZHP (I LO) - hm. mgr Krystyna Chowaniec

14 - Anna Kaliniak - ZS - 2

15 - Izabela Janik - ZHP (ZS-2)

16 - Dominik Samoraj - ZHP (II LO)

17 - Beata Burzyńska - ZS - 2

18 - Karina Grega - ZS - 4

19 - Karolina Ziembicka - ZS - 2

1_400_22

0_400

2_400_13

Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród odbyło się 17.05.2012 r. w „Domu Turysty”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zdobywcy pierwszych 6. miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez „Sokoła” (sprzęt turystyczny i sportowy).

Wycieczkę do Brukseli

ufundował europoseł Tomasz Poręba, który wręczył bilety dla Karoliny Zając – I LO - opiekun mgr Piotr Kita i dla Damiana Warchoła – ZS nr 2 - opiekun mgr Justyna Muszańska.

Nagrody książkowe

od posła Piotra Babinetra otrzymali: Anna Koczera, Kamila Pogorzelec, Paulina Nędza i Szczepan Gądek.

Nauczyciele-opiekunowie otrzymali listy z podziekowaniem i upominki rzeczowe.

Na spotkaniu obecni byli:

 • w/w uczestnicy konkursu,
 • opiekunowie: mgr Justyna Muszańska – ZS nr 2, hm mgr Krystyna Chowaniec - komendantka Hufca ZHP w Sanoku, mgr Piotr Kita – I LO,
 • poseł Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba i poseł Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz,
 • członkowie „Sokoła”: Barbara Milczanowska, Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Andrzej Chrobak, Tadeusz Nabywaniec, Zdzisław Skrzypczyk, Jerzy Skibiński, Janusz Kaszycki, Marian Osękowski, Andrzej Budzicki, Marcin Smoter, Ryszard Wydrzyński, Władysław Silarski.

Wszystkim bardzo dziękujemy – czołem!

Bronisław Kielar

5_400_07

6a

7_400_05

15_400_01

8_400_06

11_400_04

9_400_03

19_400

Zobacz też na:

http://esanok.pl/2012/sokol-przypomnial-o-rotmistrzu-witoldzie-pileckim-video-hd.html

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku,

ul. A. Mickiewicza 13 I p. tel. 503 319 517

2. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wśród młodzieży postaci rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • włączanie młodzieży do działalności stowarzyszenia.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • tematyka konkursu dotyczy wartości zawartych w konkursowym haśle,
 • każda szkoła lub organizacja może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby,
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut.

Organizator zastrzega sobie zmiany Regulaminu.


4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do dnia 7.05.2012 r. (poniedziałek) na adres: sokol@sokolsanok.pl lub 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 13 I p.

5. Termin: zmagania konkursowe odbędą się w dn. 16.05.2012 r. (środa) o godz. 1200 w II LO w Sanoku, sala nr 1.

6. Nagrody: dyplomy (I-VI m.), nagrody rzeczowe (I-III m.), upominki (IV-VI m.).

Nagroda specjalna europosła Tomasza Poręby: Wycieczka do Brukseli dla dwóch osób (najwyżej sklasyfikowana uczennica lub studentka i najwyżej sklasyfikowany uczeń lub student) z naszego powiatu.

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu:

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w „Domu Turysta” przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 17,05.2012 r. (czwartek) o godz. 1430

Zapraszamy Uczestników konkursu i Opiekunów.

9. Źródła wiedzy na temat rotmistrza Witolda Pileckiego:

i inne powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanok

W roku 2012 w maju mija 111. rocznica urodzin

i 64. rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Witold Pilecki (1901-1948) służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami 1920 r. Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego.

W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do KL Auschwitz, by tam zdobyć informacje o obozie oraz zorganizować konspirację niepodległościową. Na skutek zagrożenia dekonspiracją podjął decyzję o ucieczce, którą udało mu się szczęśliwie przeprowadzić.

W 1944 r. walczył w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II. Od 1945 r. – w II Korpusie Wojska Polskiego we Włoszech, skąd decyzją gen. Władysława Andersa powrócił do komunistycznej Polski, by odtworzyć rozbite po działaniach wojennych struktury wywiadowcze, działające dla Rządu Rzeczpospolitej na Obczyźnie.

Aresztowany w maju 1947 r., został osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Pomimo tortur do końca zachował bohaterską – żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Rotmistrz Witold Pilecki po wysłuchaniu wyroku orzekającego karę śmierci powiedział:

„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.

„Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć”.

Prośba o łaskę, skierowana przez żonę Marię do Bolesława Bieruta i Józefa Cyrankiewicza (współwięźnia „Witolda” z Oświęcimia) pozostała bez odpowiedzi. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. przez rozstrzelanie w więzieniu mokotowskim. Ciała nie wydano rodzinie i nie wiadomo, gdzie Pilecki został pochowany.

Przed II wojną światową Witold Pilecki nowatorsko gospodarzył w rodzinnym majątku w Su-kurczach. Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze.

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały ścisłej cenzurze władz PRL.

Rehabilitacja rotmistrza Witolda Pileckiego przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego nastąpiła dopiero 1 października 1990 roku.

Obecnie przez historyków z całego świata uznawany jest za jednego z najodważniejszych ludzi z okresu II wojny światowej.

Pod ogłoszeniem o w/w konkursie umieszczonym na eSanok, internauci dodali bardzo ciekawe linki, za które bardzo serdecznie dziękuję.


http://www.youtube.com/watch?v=tz_7-BMu7tc&context=C3942220ADOEgsToPDskJ3djtMpoN-hl37c1Fq9Xe-


http://www.youtube.com/watch?v=hAI3K61mS70


http://www.youtube.com/watch?v=NqndYHD8bV4&feature=relmfu


http://www.youtube.com/watch?v=-2elOo6jii4&feature=related

ksi261380ka_o_pileckim_400

Bronisław Kielar