Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.03.04

Konkurs 23 - Recytacja wierszy patriotycznych

Planujemy „Konkurs 23” na temat: Recytacja wierszy patriotycznych.

Prosimy wszystkich czytających ten tekst o nadsyłanie na nasz adres (soko@sokolsanok.pl) ciekawych wierszy patriotycznych, których treść mogłaby być wzięta pod uwagę.

Regulamin

Powiatowego Konkursu

pod hasłem:

 „Wiersze patriotyczne – recytacja”

 

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,
 • kształtowanie postaw patriotycznych,
 • zapoznanie młodzieży z działalnością „Sokoła”.

3. Warunki uczestnictwa:

 • zadaniem uczestnika konkursu będzie recytacja wybranego wiersza o treści patriotycznej,
 • konkurs skierowany jest do młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 uczestników (proponujemy przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • przebieg konkursu będzie zarejestrowany za pomocą kamery cyfrowej, w celu wystawienia pliku z nagraniem na stronie „Sokoła”.

4. Termin zgłoszenia: do czwartku,  11 maja 2017 r. na adres: sokol@sokolsanok.pl.

5. Nagrody

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale i nagrody pieniężne (oddzielnie w każdej kategorii – SP, G, SPG).

Dyplomy otrzymają zdobywcy miejsc od 1-6 (oddzielnie w każdej kategorii – SP, G, SPG).

6. Ocena prac

Oceny recytacji dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • dobór i stopień trudności wiersza,
 • właściwe tempo mówienia, przestrzeganie znaków interpunkcji,
 • odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wzruszenie słuchaczy,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

7. Termin

Konkurs odbędzie się we czwartek, 18 maja 2017 r. o godz. 900, w „Ogrodzie Zimowym” przy ul. Mickiewicza 13.

8. Ogłoszone wyników nastąpi w piątek, 9 czerwca 2017 r. w trakcie uroczystości:

 • 150. lecia TG „Sokół” w Polsce 
 • 128. lecia TG „Sokół” w Sanoku –  godz. 1600 w ….

9. Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,
 • uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

                                                                                                                                                             Bronisław Kielar

Podajemy poniższe treści do wyboru dla chętnych, którzy wezmą udział w konkursie:

1. Hymny, wiersze i pieśni patriotyczne

2. Wiersze patriotyczne

Można wybrać inny wiersz i przesłać nam tekst.

 

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie

pod hasłem:

„Wiersze patriotyczne – recytacja”

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, oraz tytuł wiersza:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….………..

 

4. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….….

 

5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………                

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..

 

W załączeniu proszę przesłać treść wybranych wierszy.

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok,  sokol@sokolsanok.pl

 

 2017