Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.04.06

Piękna uroczystość w Sanoku!

Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.

Tytuł: „Honorowy Obywatel Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”,

otrzymali:

    ks. dziekan dr Andrzej Skiba i hm. Krystyna Chowaniec.

Wnioskodawcą był Burmistrz Miasta Sanoka Tadeusz Pióro, a uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Sanoka z przewodniczącym Zbigniewem Daszykiem.

Sanocki „Sokół” składa Szanownym Jubilatom Serdeczne Gratulacje!

Dziękujemy Panu burmistrzowi, Panu przewodniczącemu Rady Miasta i Państwu radnym Rady Miasta Sanoka za podjęcie bardzo trafnej decyzji!

Bronisław Kielar

http://www.sanok.pl/sanok-ma-nowych-honorowych-obywateli-miasta/

https://esanok.pl/