Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.04.22

Poświęcenie sokolego Sztandaru w Ropczycach

W niedzielę, 22.04.2018 r. delegacje Gniazd sokolich ze swoimi Sztandarami, uczestniczyły w uroczystości poświęcenia ropczyckiego Sztandaru.

Gratulujemy Druhnom i Druhom ropczyckiego „Sokoła” pięknej uroczystości.

W uroczystości uczestniczyła również delegacja sanockiego „Sokoła”  w składzie: Barbara Milczanowska, Anna Sebastiańska, Bronisław Kielar, Jerzy Robel, Zdzisław Skrzypczyk, Paweł Sebastiański, Witold Sebastyański.