Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.06.07

125-lecie TG „Sokół” w Sanoku – cz. 2

Bardzo dziękujemy wszystkim pamiętającym o nas,


dziękujemy za życzeniea i upominki.

Druhowie Prezesi, Zarządy, Członkowie

Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”

dziękujemy za

udział w uroczystości jubileuszowej 125-lecia

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

i wspieranie naszej działalności sokolej.


Naszym wspólnym celem jest podnoszenie wiedzy, świadomości patriotycznej, ofiarności i odpowiedzialności za Ojczyznę oraz sprawności fizycznej polskiego społeczeństwa.


Życzymy wszystkim Druhnom i Druhom wszelkiej pomyślności w dalszej pracy z młodzieżą oraz w życiu osobistym.


Wyrażamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana.

Czołem!

Organizator:

TG „Sokół w Sanoku

Prezes

Bronisław Kielar