Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.09.09

Konkurs 12 – Powstanie warszawskie

Sprawozdanie

W konkursie pt. „Powstanie warszawskie”, zorganizowanym 20 października 2014 r. przez TG „Sokół” w Sanoku, udział wzięło 11 przedstawicieli czterech gimnazjów powiatu sanockiego, oraz 19 przedstawicieli 6 szkół ponadgimnazjalnych, a także członkowie ZS „Strzelec”.


Wyniki

Gimnazja

M-ce – I i nazwisko – Szkoła – l. punktów – Opiekun

1 – Paulina Myćka – G-2 Sanok – 51,0 – mgr Daniel Sękowski

2 – Remigiusz Bułdak – G-1 Sanok – 50,0 – mgr Edyta Białowąs
3 – Patryk Bartosik – G-Zagórz – 49,0 – mgr Maria Wańcowiat

4 – Anita Barańska – G-Nowotaniec – 45,5 – mgr Dorota Kwaśniewicz

5 – Michał Chmura – G-1 Sanok – mgr Edyta Białowąs
6 – Julia Futyma – G-2 Sanok – 42,0 – mgr Daniel Sękowski

7 – Emilia Adamska – G-2 Sanok – mgr Daniel Sękowski

8 – Marcin Dydek – G-1 Sanok – mgr Edyta Białowąs
9 – Piotr Chrząszcz – G-Nowotaniec – mgr Dorota Kwaśniewicz

10 – Małgorzata Wosik – G-2 Sanok – mgr Daniel Sękowski

11 – Martyna Myćka – G-2 Sanok – mgr Daniel Sękowski


Ponadgimnazjalne

M-ce – I i nazwisko – Szkoła – l. punktów – Opiekun

1 – Michał Michniewicz – I LO – 55,5 – mgr Piotr Kita

2 – Jakub Przystasz – II LO – 53,5 – mgr Magdalena Dziuban

3 – Katarzyna Pogorzelec – II LO – 50,0 – mgr Magdalena Dziuban

4 – Maciej Piaskowy – ZS-3 – 49,0 – mgr Monika Fundanicz

5 – Krzysztof Wolanin – ZS-4 – 47,0 – mgr Jolanta Smyczyńska

6 – Sylwester Sieczkowski – I LO – 46,5 – mgr Piotr Kita

7 – Jakub Szatkowski – ZS-3 – mgr Monika Fundanicz

8 – Jan Kurcab – ZS-3 – mgr Monika Fundanicz

9 – Justyna Chwal – ZS-1 – mgr Joanna Albigowska

10 – Szczepan Gądek – ZS-4 – mgr Jolanta Smyczyńska

11 – Sebastian Florczak – ZS-2 – mgr Agnieszka Sachajdak

12 – Norbert Łuczyński – ZS-1 – mgr Joanna Albigowska

13 – Aleksander Gierula – ZS „Strzelec” – ppor. mgr Wacław Borowy

14 – Ilona Skrabalak – I LO – mgr Piotr Kita

15 – Sabina Ząbkiewicz – II LO – mgr Magdalena Dziuban

16 – Dominika Lisiewska – ZS-2 – mgr Agnieszka Sachajdak

17 – Tomasz Hnat – ZS „Strzelec” – ppor. mgr Wacław Borowy

18 – Magdalena Suchar – ZS-2 – mgr Agnieszka Sachajdak

19 – Klaudia Lipa – ZS-4 – mgr Jolanta Smyczyńska


Uczniowie, którzy zajęli 6 pierwszych miejsc, wyróżnieni zostali dyplomami, książkami i bonami pieniężnymi.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Dziękujemy nauczycielom za pomoc w przygotowaniu młodzieży do konkursu.

Dziekujemy dyrekcji szkół za pozwolenie na udział w konkursie.

Bronisław Kielar

REGULAMIN KONKURSU

pod tytułem:

„Powstanie warszawskie”

1. Organizator:

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie bohaterskiej postawy powstańców,
 • kształtowanie uczuć patriotycznych,
 • włączanie młodzieży do działalności „Sokoła”.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4. Termin i miejsce dostarczenia zgłoszeń:

do 13 października 2014 r. (poniedziałek), listownie

na adres: TG „Sokół”, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok lub mailowo na adres: sokol@sokolsanok.pl

5. Nagrody: przewidziane są nagrody dla sześciu miejsc w każdej kategorii

6. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora

7. Termin i wyniki konkursu:

Konkurs odbędzie się w poniedziałek, 20 października 2014 r. od godz. 1100, w sali PWST przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wtorek, 4 listopada 2014 r. w lokalu „Sokoła” o godz. 1100.

8. Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie,
 • uczniowie zgłaszający się na konkurs powinni posiadać ważne legitymacje szkolne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

Odpowiedzialny: mgr inż. Zdzisław Skrzypczyk

Karta zgłoszenia do udziału w konkursie

pod tytułem:

„Powstanie warszawskie”

* wszystkie dane prosimy wypełnić pismem drukowanym

1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………

2. Data urodzenia: …………………………………………………………

3. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………

…..………………………………………………………………………………

4. Telefon kontaktowy: …………………………………………………

5. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: ……………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach celem poinformowania mieszkańców powiatu sanockiego o wynikach konkursu.

………………………… ………………………

Podpis uczestnika Podpis rodzica/opiekuna prawnego

lub pełnoletniego uczestnika konkursu

Miejscowość, data……………………………….