Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2014.09.08

Sprawozdanie – 100-lecie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów

6/7 wrzesień 2014 r.

100 lat PTG „Sokół” w Gminie Czernichów

z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim

 

Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się zgodnie z programem na sali gimnastycznej przypomnieniem okoliczności powstania, a następnie działalności Gniazda w Międzybrodziu Lipnickim, a obecnie Bialskim. Po zawodach sportowych i występach gimnastycznych i artystycznych Sokolików i Sokołów przeszliśmy na uroczystą i bardzo dobrze przygotowaną kolację, gdzie przygrywała nam miejscowa orkiestra.

 

W niedzielę, uczestnicy zebrali się na Placu koło Centrum Kultury, aby przejść na mszę św. do Kościoła Św. Magdy Magdaleny.

Wspaniałe kazanie, bardzo precyzyjnie przygotowane, właśnie na temat dotyczący działalności „Sokoła”, atmosfery powstawania Towarzystwa, patriotyzmu, miłości Ojczyzny, wychowania dzieci i młodzieży w duchu miłości do swojej małej Ojczyzny.

W uroczystości wzięło udział kilkanaście pocztów sztandarowych.

 

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy: „W hołdzie Tadeuszowi Walusiowi i Członkom Założycielom TG „Sokół” w Międzybrodziu Lipnickim

w 100 rocznicę powstania Gniazda wdzięczni spadkobiercy idei sokolej”.

 

Do Międzybrodzia zjechały delegacje gniazd sokolich z południowej Polski: z Krakowa, Pilzna, Sanoka, Mielca, Rymanowa, Raciborza, Wadowic, Brzeska i Rzeszowa. W sobotę 6 września na hali sportowej Sokoli z zaprzyjaźnionych gniazd zaprezentowali to wszystko, z czego „Sokół” zawsze słynął: zespół Sokolanie z Pilzna – tańce i śpiewy ludowe, Kraków – gimnastykę artystyczną i akrobatykę sportową, Mielec i miejscowy „Sokół”: programy wokalno - muzyczne.

Gniazdo z Gminy Czernichów zorganizowało projekcję filmu, który został nakręcony z okazji jubileuszu. Dokumentuje on zarówno historię, jak i dzień dzisiejszy: prace sekcji sportowych i artystycznej, wyjazdy, spotkania. Wydana została także specjalna publikacja książkowa zawierająca pokaźną ilość informacji na temat działalności „Sokoła” w Międzybrodziu Lipnickim (później Międzybrodziu Bialskim) i w Gminie Czernichów.

 

Po pokazach „Musztry paradnej” przez Drużynę Sokołów z Rymanowa i po smacznym obiedzie, nastąpił wyjazd na górę Żar.

Dziękujemy druhowi prezesowi Piotrowi Haratowi, Członkom Zarządu i wszystkim druhom PTG „Sokół” w Gminie Czernichów z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim za zaproszenie naszej delegacji.

Gratulujemy wspaniałej działalności z młodzieżą i dobrej współpracy „ze wszystkimi”.

 

Sanok reprezentowali: Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Witold Sebatyański, Zdzisław Skrzypczyk, Jerzy Robel, Ryszard Wydrzeński.

 

Bronisław Kielar