Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.01.22

Opłatek w „Sokole” – 2012

2012

Na "Spotkaniu Opłatkowym" zorganizowanym w „Domu Turysty” spotkali się Członkowie „Sokoła” i zaproszeni Goście.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą prowadzoną przez ks. dziekana dra Andrzeja Skibę, który złożył również życzenia dla zebranych.

Pan poseł Piotr Babinetrz przekazał nam również życzenia oraz poruszył aktualne tematy, którymi zajmuje się Sejm.

 

Bronisław Kielar przedstawił poniższe treści wraz z życzeniami.

Szanowni Państwo!

Środowisko „Sokole” gromadzi się dzisiaj przed choinką i Szopką Betlejemską.

Staramy się naśladować Mędrców ze Wschodu, którzy szukali Prawdy.

Może są i mędrcy wśród nas ale na pewno są tu ludzie poszukujący, niepokorni, indywidualni, niechętni narzuconej rzeczywistości.

Tu zadajemy sobie pytanie o sens i pożytek z naszego wysiłku.

W nasze działania wpisane jest dążenie do sukcesu Towarzystwa, a także sukcesu osobistego każdego z nas.

Pracujemy w trudnym dla naszych propozycji okresie, albowiem mówić o miłości do Ojczyzny, kiedy większość kocha tylko mamonę,

mówić o ćwiczeniach ogólnorozwojowych dzieci i młodzieży, kiedy najważniejszy jest hokej – jest bardzo trudne.

Nasze śmiałe działania mimo, że powolne, zmieniają stosunek otoczenia do „Sokoła” - do naszych poczynań.

Wyrazem naszego powodzenia jest:

  • odzyskanie po wieloletnich staraniach budynku,
  • odzyskanie mimo wielu kłopotów sztandaru, a następnie oryginalnego drzewca z bardzo cennymi gwoździami.
  • również to, że zorganizowaliśmy już „II Bieg Sokoli – Niepodległościowy”, w którym wzięło udział 146 zawodników i inne.

Ważny jest również wymiar historyczny naszego działania.

Przypomnijmy, że:

  • „Sokół” utworzono w trudnym okresie zaborów. Sokoli wybudowali wówczas gmach i czynili wiele w sprawie odzyskania niepodległości,
  • po I wojnie, po odzyskaniu Niepodległości, Sokoli znacząco przyczynili się do budowy sanockiej II Rzeczypospolitej,
  • zaraz po II wojnie, Ci którzy przeżyli wznowili działalność – nie dane Im było jednak długo cieszyć się „Sokołem”. Władza PRL zlikwidowała Towarzystwo już w 1946 roku,
  • dopiero po 53 latach, w roku 1999, Teresa Dalska mogła wyjawić istnienie sokolego Sztandaru. Zaraz rozpoczęły się działania zmierzające do reaktywowania Towarzystwa i odebrania nieruchomości.
  • po wielu działaniach administracyjno-prawnych, w dniu 15 lutego 2010 r. Sąd przyznał, że nieruchomości należą do „Sokoła”,
  • do budynku mogliśmy wejść dopiero 21 lutego 2011 r. kiedy to przejęliśmy od Dzierżawcy klucz do drzwi wejściowych zewnętrznych od strony Placu Harcerza,
  • 27 maja 2011 r. to bardzo ważny dzień dla „Sokoła”.

Po 72 latach, 110. letni Sztandar powrócił do swojego budynku.

Ze Sztandarem wystąpiliśmy pierwszy raz w dniu 11 listopada 2011 r. na uroczystości „93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

Obecnie, mimo bardzo szybkiego postępu technologicznego na świecie, żyjemy w okresie bardzo trudnym dla Polski tak pod względem materialnym ale przede wszystkim społecznym i duchowym.

Widzimy również, że materialne owoce naszej pracy nie są wystarczającym składnikiem szczęścia, ani osobistego, ani społecznego.

Będąc tu razem, czujemy potrzebę wspólnoty, która daje poczucie pewności i oparcia.

Pamiętajmy dzisiaj o młodzieży, która oczekuje od nas nie tylko mądrych słów ale osobistych przykładów, która nie dba o pozory ale poszukuje autorytetów.

Na zakończenie życzę wszystkim członkom i sympatykom „Sokoła”, aby potrafili pokonywać przeszkody, budowali intelektualną siłę, a w otoczeniu znajdowali oparcie, pomoc i radę.

Szczęść Boże!

Czołem!

 

Były kolędy, poczęstunek i jak zwykle przy na takich spotkaniach, dużo dyskusji.

Zarząd dziękuje wszyskim Uczestnikom za miłe spotkanie, a szczególnie zaproszonym Gościom.

1_400_16

2_400_07

3_400_03

11_400_03

4_400_02

5_400_04

6_400_04

7_400_04

9_400_02

8_400_05

10_400_04

12_400

13_400_01

 

wróć